หมวดภาพ อื่นๆ
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
 
หัวข้อภาพ
     
28 ก.ย. 2547
  แถลงข่าว  
24 ก.ย. 2547
  งานเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  
24 ก.ย. 2547
  พิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  
06 ก.ค. 2547
  ขอแสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี 2547  
06 ก.ค. 2547
  Prof.David Archer จาก University of Northingham เยือนคณะวิทยาศาสตร์  
12 พ.ค. 2547
  ผลการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 อ่างแก้วเกมส์  
23 เม.ย. 2547
  ประมวลภาพ พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2547  
13 เม.ย. 2547
  คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัย  
21 ก.พ. 2547
  การลงนามความร่วมมือ MOU  
06 ก.พ. 2547
  การเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์  
31 ม.ค. 2547
  คืนสู่เหย้า 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์  
28 ม.ค. 2547
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร 40 ปีฯ  
28 ม.ค. 2547
  ภาพการเตรียมงานพิธีเปิด อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์  
25 ม.ค. 2547
  พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท รอยเตอร์ ซอร์ฟแวร์  
05 ม.ค. 2547
  อ.ประโยชน์ มอบของขวัญปีใหม่ให้กับ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม  
17 พ.ย. 2546
  พิธีมอบทุนกนกสิน ให้แก่นักศึกษคณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์  
14 พ.ย. 2546
  CMU International Day : Friends Beyond Frontiers  

หมวดภาพ บริการวิชาการแก่ชุมชน
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
 
หัวข้อภาพ
     
26 เม.ย. 2547
  การอบรมครูวิทยาศาสตร์ ฯ ประจำภาคฤดูร้อน ปี 2547  
04 มี.ค. 2547
  โครงการค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน  
20 ก.พ. 2547
  ภาพการบรรยายพิเศษ โดยProf. Paul J. Crutzen นักวิทยาศาสตร์ รางวัลโนเบล  
06 ก.พ. 2547
  DNA Science Camp : Chiang Mai  

หมวดภาพ พัฒนาบุคลากร
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
 
หัวข้อภาพ
     
28 ก.ย. 2547
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมงบประมาณเชิงบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. 2549  
26 เม.ย. 2547
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอุบัติภัยภายในคณะวิทยาศาสตร์  
30 มี.ค. 2547
  งานเลี้ยงสังสรรค์ผู้เข้าร่วมโครงการทางเลือกใหม่ให้ชีวิต  
30 มี.ค. 2547
  การประชุมสัมมนาเรื่องทิศทางการศึกษาวิจัยด้านนาโนวิทยาและการประยุกต์สู่นาโนเทคโนโลยี  
27 มี.ค. 2547
  โครงการพัฒนาบุคลากร งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์
26 มี.ค. 2547
  งานอำลาผู้เข้าร่วมโครงการทางเลือกใหม่ให้ชีวิต
22 มี.ค. 2547
  สัมมนาพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2546  
20 ก.พ. 2547
  การจัดประชุมสัมมนา เรื่อง 3 หน่วยงานร่วมกันสาน 3 มิติ  
15 ก.พ. 2547
  สัมมนาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
13 ก.พ. 2547
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
07 ก.พ. 2547
  โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2546  
07 ม.ค. 2547
  สัมมนา 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์  

หมวดภาพ แขกเยี่ยมชม/ความร่วมมือทางวิชาการ
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
 
หัวข้อภาพ
     
10 เม.ย. 2547
  นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการตรวจหาวัตถุระเบิดและยาเสพติดต้านอนุภาคนิวตรอนความเร็วสูง  
26 ก.พ. 2547
  Prof.Neil Quigley จาก Victoria University of Wellington  
23 ก.พ. 2547
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมชมคณะ  
10 ม.ค. 2547
  โรงเรียนมงฟอร์ตเยี่ยมชม คณะวิทยาศาสตร์  
05 ม.ค. 2547
  รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ และ Prof.Jong.Yil Chai ลงนามในข้อตกลง MOU  

หมวดภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
 
หัวข้อภาพ
     
10 มี.ค. 2547
  การตรวจเยี่ยมและประเมินการ  
09 มี.ค. 2547
  การตรวจเยี่ยมและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  


หมวดภาพ พัฒนาบุคลากร
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
 
หัวข้อภาพ
     
31 ส.ค. 2554
  บรรยายพิเศษ เรื่อง “การประกันสังคม : สิทธิประโยชน์ของการประกันตน”  
11 ส.ค. 2554
  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  
20 ก.ค. 2554
  สัมมนาพัฒนาผู้บริหาร เรื่อง การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข  
20 ก.ค. 2554
  ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง ฟิสิกส์ศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา  
05 ก.ค. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ PHPT และกองทุนโลก จัดการอบรม Bayesian Statistics and WinBUGS Seminar  
25 มิ.ย. 2554
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา  
22 มิ.ย. 2554
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
17 มิ.ย. 2554
  ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับการสัมภาษณ์ จาก ปอมท. เพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2553  
27 พ.ค. 2554
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรอกภาระงานออนไลน์  
11 พ.ค. 2554
  โครงการ การใช้ SIPOC และ Work Flow Process ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน  
28 มี.ค. 2554
  ประชุมสัมมนาประเมินผลของ 3 คณะกรรมการ  
16 มี.ค. 2554
  การศึกษาดูงานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงานของบุคลากรสายสนับสนุน  
11 มี.ค. 2554
  สัมมนาพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (บรรจุใหม่)  
16 ก.พ. 2554
  สัมมนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนาการปฏิบัติงานประจำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์  
02 ก.พ. 2554
  สัมมนาพัฒนาบุคลากร เรื่อง ชี้แจงแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการและสายวิชาการ  
07 ต.ค. 2553
  ประชุมสัมมนาปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์  
26 ส.ค. 2553
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทางด่วนงานวิจัยสู่สิทธิบัตร  
09 ส.ค. 2553
  พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่อง Atomic Force Microscope (AFM)  
07 ส.ค. 2553
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแบบ T5 Model โดยใช้โปรแกรม D4L+P  
16 ก.ค. 2553
  การทำงานเป็นทีมและการเพิ่มพลังความคิดเชิงบวก  
16 มิ.ย. 2553
  พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2553  
10 มิ.ย. 2553
  การประชุมบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1  
26 พ.ค. 2553
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทำงานอย่างไรให้ก้าวหน้า  
20 พ.ค. 2553
  ประชุมสัมมนาปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานภายในสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
18 มี.ค. 2553
  อบรม เรื่อง การพัฒนาผู้นำ การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)  
10 มี.ค. 2553
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาชิกกลุ่ม 5 ส. ประจำปี 2553  
09 มี.ค. 2553
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรอกภาระงานในระบบออนไลน์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ  
16 ก.พ. 2553
  สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ การบริหารงานประจำ และแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
15 ก.พ. 2553
  สัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาเคมี เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชาเคมีเชิงรุก”  
25 ม.ค. 2553
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนแบบลำสอบ (Convergent Beam Electron Diffraction)”  
25 ม.ค. 2553
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนแบบลำสอบ (Convergent Beam Electron Diffraction)”  
16 ม.ค. 2553
  สัมมนาเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์  
06 ม.ค. 2553
  สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียน ในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปี 2553  
17 ธ.ค. 2552
  โครงการสัมมนาพัฒนาผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์  
03 ธ.ค. 2552
  โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน “เรื่อง การบริหารสำนักงานยุคใหม่”  
13 พ.ย. 2552
  คณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับคุณปรีชา โกวิทยา ในโอกาสได้รับอนุมัติปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552  
15 ต.ค. 2552
  รางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น ผศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
09 ต.ค. 2552
  โครงการสัมมนาพัฒนาผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริหารคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA) ครั้งที่ 1  
29 ก.ค. 2552
  โครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
25 ก.ค. 2552
  เทคนิคการสอนที่ดีและแนวปฏิบัติการสอบที่มีประสิทธิภาพ  
24 ก.ค. 2552
  โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ "ก้าวใหม่กับการให้บริการแบบมืออาชีพ"  
15 ก.ค. 2552
  การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ : การทบทวนแผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์สู่ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
10 ก.ค. 2552
  การพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมสัมพันธ์สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552  
17 มิ.ย. 2552
  คณะวิทยาศาสตร์จัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2552  
17 มิ.ย. 2552
  โครงการอบรมจิตวิทยาการสอนและให้คำปรึกษา  
11 มิ.ย. 2552
  ประชุมบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552 ( ครั้งที่ 1 )  
07 พ.ค. 2552
  การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายโครงการและกิจกรรมทางด้านวิชาการให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารการเงิน/การพัสดุ พ.ศ.2551  
07 พ.ค. 2552
  โครงการกิจกรรมสัมพันธ์บุคลากรภาควิชาเคมี  
01 พ.ค. 2552
  โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง บริการประทับจิต ด้วย Service mind  
29 เม.ย. 2552
  บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 28 ปีบทองเกมส์  
02 เม.ย. 2552
  โครงการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในสถาบันอุมศึกษา ครั้งที่ 1  
04 มี.ค. 2552
  ประธาน 5ส มอบเกียรติบัตรแก่กลุ่ม 5 ส ที่ได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม  
28 ก.พ. 2552
  โครงการสัมมนาผู้บริหารสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงวาระดำรงตำแหน่ง ระหว่าง พ.ศ.2549 - 2552  
20 ก.พ. 2552
  โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง กระบวนการดำเนินงาน และแนวทางการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน  
16 ก.พ. 2552
  ศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  
05 ก.พ. 2552
  เทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุน  
28 ม.ค. 2552
  โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาหัวหน้าหน่วย/หัวหน้างาน/ผู้แทนจากภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
14 ม.ค. 2552
  การบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
25 ธ.ค. 2551
  สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ Work Flow  
04 ธ.ค. 2551
  การวิเคราะห์งานและการทำ Work Flow  
26 ส.ค. 2551
  ต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเป็นประธานประชุมชี้แจงการบริหารงานมหาวิทยาลัย ตาม พรบ. มช. 51  
06 ส.ค. 2551
  คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง ระบบและโครสร้างการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU-MIS  
11 ก.ค. 2551
  สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ  
18 มิ.ย. 2551
  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : การประยุกต์ใช้ในการทำงาน  
12 มิ.ย. 2551
  โครงการประชุมบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 1  
23 พ.ค. 2551
  การบรรยายและเสวนาเรื่อง ข้าราชการพันธุ์ใหม่กับพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับ  
01 ก.พ. 2551
  โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
14 มิ.ย. 2550
  โครงการประชุมบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550 (ครั้งที่ 1)  
24 พ.ค. 2550
  การตรวจสุขภาพประจำปี 2550 ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  
01 พ.ค. 2550
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ในการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้  
24 พ.ย. 2549
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานและการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
27 ต.ค. 2549
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำผังปฏิบัติงาน สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์  
25 ต.ค. 2549
  การสัมมนาพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2549  
25 ต.ค. 2549
  โครงการผู้บริหารพบบุคลากรประจำภาควิชา  
15 มิ.ย. 2549
  ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2549 (ครั้งที่ 1)  
19 พ.ค. 2549
  ชมภาพการสัมมนาผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2549  
28 ก.พ. 2549
  ขอเชิญชมประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์  
25 ม.ค. 2549
  เชิญชมภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Interfaces of Analytical Sciences :  
24 ม.ค. 2549
  เชิญชมประมวลภาพงานวัด !!  
01 ธ.ค. 2548
  ภาพบรรยากาศการสัมมนาผู้บริหารระดับภาควิชาฯ คณะวิทยาศาสตร์  
30 ส.ค. 2548
  ชมภาพพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เทคนิค Mass Spectrometry ฯ  
15 ส.ค. 2548
  ชมภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาตารางชุดดุลดัชนี ฯ  
01 ส.ค. 2548
  ชมภาพพิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตวัสดุนาโน ฯ  
30 ก.ค. 2548
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกับการพัฒนากลไกการประกันคุณภาพหลักสูตร  
23 มิ.ย. 2548
  สัมมนาวิชาการ เรื่อง บทบาทของสถิติในการประเมินคุณภาพการศึกษา  
16 มิ.ย. 2548
  ประชุมบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2548  
30 พ.ค. 2548
  ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
01 เม.ย. 2548
  กาประชุมวิชาการ เรื่อง งานวิจัยสถาบันกับการพัฒนาองค์กร  
26 มี.ค. 2548
  สัมมนาบุคลากร สาย ข. สาย ค. ลูกจ้าง และพนักงานสายปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์  
06 ต.ค. 2547
  The 5th International Conference on Oriental Astronomy Party  
04 ต.ค. 2547
  การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 5th International Conference on Oriental Astronomy  
02 ต.ค. 2547
  การสัมมนาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  

หมวดภาพ อื่นๆ
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
 
หัวข้อภาพ
     
09 ก.ย. 2554
  บรรยายพิเศษ เรื่อง “Seminar Series on Modern Analytical Science”  
26 ส.ค. 2554
  ประชุมวิชาการ เรื่อง นิติวิทยาศาสตร์กับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ  
25 ส.ค. 2554
  พิธีมอบสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554  
19 ส.ค. 2554
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายอาคารคณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มช.  
15 ส.ค. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  
09 ส.ค. 2554
  การบรรยาย “จัดวินัยอย่างไรให้ไกลหมอ”  
04 ส.ค. 2554
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ให้การสัมภาษณ์ในรายการมองเมืองเหนือ  
31 ก.ค. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ มช. จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล กองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554  
27 ก.ค. 2554
  พิธีเปิดการอบรม เรื่อง ความรู้เรื่องกฎระเบียบ RoHS & ELV  
27 ก.ค. 2554
  พิธีเปิดอาคารศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท-มช.)  
26 ก.ค. 2554
  พิธีเปิดการประชุมวิชาการสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 11  
14 ก.ค. 2554
  ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมอบเกียรติบัตรเรียนดี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
07 ก.ค. 2554
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชชาการ “1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ”  
06 ก.ค. 2554
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 29 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.  
29 มิ.ย. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  
22 มิ.ย. 2554
  ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2  
18 มิ.ย. 2554
  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน  
16 มิ.ย. 2554
  ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มอบ “ทุนวิทยา125….” ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์  
15 มิ.ย. 2554
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำบุญสำนักงานศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์  
09 มิ.ย. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ มอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2554 ให้แก่บุคลากรและบุตรบุคลากร  
06 มิ.ย. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ มช. หารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้แทน จาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น  
06 มิ.ย. 2554
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดห้องเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2554  
03 มิ.ย. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ มช. จัดประชุมนักวิจัย ประจำปี 2554  
01 มิ.ย. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
29 เม.ย. 2554
  พิธีทำบุญอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมสถิติ-คณิตศาสตร์ (Science Complex 4)  
27 เม.ย. 2554
  โครงการตรวจสุขภาพและพัฒนาสุขภาพ ประจำปี บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  
31 มี.ค. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่คณะเภสัชศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 39 ปี  
25 มี.ค. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่  
16 มี.ค. 2554
  บริจาคคอมพิวเตอร์  
27 ก.พ. 2554
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเทศกาลดนตรีในสวน  
25 ก.พ. 2554
  แสดงความยินดี  
08 ก.พ. 2554
  ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับการประเมินจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  
08 ม.ค. 2554
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ  
29 ธ.ค. 2553
  สวัสดีปีใหม่ 2554 แก่ผู้บริหาร มช.  
27 ธ.ค. 2553
  แสดงความยินดี  
25 ธ.ค. 2553
  ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553  
20 ธ.ค. 2553
  ผลการแข่งขันฟุตบอลกีฬาบุคคลากร ปี 2553 รอบรองชนะเลิศ  
05 ธ.ค. 2553
  โบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2553  
04 ธ.ค. 2553
  ผลการแข่งขันหมากกระดาน กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553  
01 ธ.ค. 2553
  แสดงความยินดี  
30 พ.ย. 2553
  ผลการแข่งขันตะกร้อชาย รอบชิงชนะเลิศ  
29 พ.ย. 2553
  ผลการแข่งขันฟุตบอลกีฬาบุคคลากร ปี 2553  
25 พ.ย. 2553
  ผลการแข่งขันแบดมิตัน ประเภทชายคู๋  
25 พ.ย. 2553
  ผลการแข่งขันแบดมิตัน ประเภทหญิงคู๋ และคู่ผสม  
25 พ.ย. 2553
  ผลการแข่งขันตะกร้อชาย ในกีฬาบุคลากร ประจำปี 2552  
24 พ.ย. 2553
  ผลการแข่งขันตะกร้อชาย  
20 พ.ย. 2553
  ผลการแข่งขันเปตอง  
19 พ.ย. 2553
  ผลการแข่งขันวอลเล่ย์บอลรอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมชายและทีมหญิง  
18 พ.ย. 2553
  บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553  
18 พ.ย. 2553
  ผลการแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง  
15 พ.ย. 2553
  งานแถลงข่าวการจัดแสดงดนตรีในสวน ประจำปี 2554  
11 พ.ย. 2553
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าวสื่อมวลชน วันวิชาการ มช. ครั้งที่ 6  
09 พ.ย. 2553
  ผลการแข่งขันวอลเล่ย์บอล หญิง  
09 พ.ย. 2553
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดห้องสมุด 40 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
08 พ.ย. 2553
  ผลการแข่งขันวอลเล่ย์บอล หญิง  
08 พ.ย. 2553
  ผลการแข่งขันวอลเล่ย์บอล ชาย  
08 พ.ย. 2553
  ผลการแข่งขันฟุตบอลกีฬาบุคคลากร ปี 2553  
04 พ.ย. 2553
  ผลการแข่งขันวอลเล่ย์บอล ชาย  
04 พ.ย. 2553
  ผลการแข่งขันวอลเล่ย์บอล หญิง  
02 พ.ย. 2553
  ผลการแข่งขันวอลเล่ย์บอล ชาย งานกีฬาบุคลากร ปี 2553 วิทยาศาสตร์ ชนะ สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 - 1 เซต  
02 พ.ย. 2553
  ผลการแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง งานกีฬาบุคลากร ปี 2553 คณะวิทยาศาสตร์ ชนะ สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 - 1 เซต  
01 พ.ย. 2553
  ผลการแข่งขันฟุตบอล กีฬาบุคลากรรอบแรก คณะวิทยาศาสตร์ ชนะ สัตวแพทยศาสตร์ 1-0  
11 ต.ค. 2553
  ร่วมแสดงความยินดี  
29 ก.ย. 2553
  ประมวลภาพงานเกษียณสำนักงานคณะฯ ด้วยรักและผูกพัน  
28 ก.ย. 2553
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีมุทิตาจิตและมอบกิตติบัตรแก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงานประจำปี 2553  
24 ก.ย. 2553
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้ เนื่องในวันมหิดล  
22 ก.ย. 2553
  พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553  
01 ก.ย. 2553
  พิธีเปิดศูนย์ประสานงานชมรมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์  
21 ส.ค. 2553
  มหกรรมวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 (Science Festival 2nd)  
05 ก.ค. 2553
  ร่วมแสดงความยินดี  
09 มิ.ย. 2553
  ร่วมแสดงความยินดี  
03 มิ.ย. 2553
  ร่วมแสดงความยินดี  
26 พ.ค. 2553
  การตรวจสุขภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์  
20 มี.ค. 2553
  เริ่มแล้ว !!! (ดอยสุเทพเกมส์) กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย อะตอมเกมส์ ครั้งที่ 20  
25 ก.พ. 2553
  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ ในวาระครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์  
22 ม.ค. 2553
  คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานแสดงความยินดี แก่ คุณปรีชา โกวิทยา ในโอกาสได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา เคมี  
21 ม.ค. 2553
  คณะวิทยาศาสตร์ จัดการถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44  
21 ม.ค. 2553
  ประมวลภาพบัณฑิต ตามซุ้มต่างๆ ที่คณะจัดทำเพื่อแสดงความยินดี  
18 ม.ค. 2553
  ประมวลภาพการถ่ายภาพหมู่และการซ้อมรับปริญญาของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์  
15 ม.ค. 2553
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอบคุณสื่อมวลชน  
11 ม.ค. 2553
  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่คุณปรีชา โกวิทยา ประธานกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
04 ม.ค. 2553
  งานแสดงปาฐกาถาพิเศษ โดย Prof. David Jonathan Gross  
28 ธ.ค. 2552
  คณะวิทยาศาสตร์จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นการขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน 45 ปี ,งานกีฬาบุคลากร และเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาของคณะวิทยาศาสตร์  
26 ธ.ค. 2552
  งานสปอร์ตเดย์-สปอร์ตไนท์  
26 ธ.ค. 2552
  งานสปอร์ตเดย์-สปอร์ตไนท์  
24 ธ.ค. 2552
  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
24 ธ.ค. 2552
  รศ. ดร. นวลศรี รักอริยะธรรม ผู้อำนวยการ(ศวท-มช.) เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์  
12 ธ.ค. 2552
  ประมวลภาพการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ฉลอง 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์  
11 ธ.ค. 2552
  ภาพกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ฉลอง 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง " วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ"  
11 ธ.ค. 2552
  ประมวลภาพงานคืนสู่เหย้า ชาววิทยา ฉลอง 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์  
10 ธ.ค. 2552
  ประมวลภาพกิจกรรมเดิน - วิ่ง ฉลอง 45 ปีคณะวิทยาศาสตร์  
07 ธ.ค. 2552
  ประชุมIFS/OPCW WORKSHOP “Chemistry in Natral – Natral :Chemical,Biological and Environmental Aspects  
06 ธ.ค. 2552
  ผลการแข่งขันหมากกระดาน ในกีฬาบุคลากร ประจำปี 2552  
03 ธ.ค. 2552
  ผลการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชาย งานกีฬาบุคลากร ปี 2552 รอบชิงชนะเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล ชนะเลิศ โดยเอาชนะ คณะเภสัชศาสตร์ ไปได้ 2 - 1 เซต  
03 ธ.ค. 2552
  ผลการแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง งานกีฬาบุคลากร ปี 2552 รอบชิงชนะเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ โดยเอาชนะ คณะเภสัชศาสตร์ ไปได้ 2 - 0 เซต  
02 ธ.ค. 2552
  ผลการแข่งขันวอลเล่ย์บอล ชายวิทยาศาสตร์ ชนะ สำนักงานวิจัยและพลังงาน 2 - 1 เซต และหญิงวิทยาศาสตร์ ชนะ สัตวแพทย์ 2 - 0 เซต งานกีฬาบุคลากร ปี 2552  
01 ธ.ค. 2552
  ผลการแข่งขันวอลเล่ย์บอล หญิง งานกีฬาบุคลากร ปี 2552 คณะวิทยาศาสตร์ ชนะ คณะบริหารธุรกิจ 2 -0 เซต  
25 พ.ย. 2552
  รศ. ดร. นวลศรี รักอริยะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม บริษัท โอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  
23 พ.ย. 2552
  ผลการแข่งขันตะกร้อชาย ในกีฬาบุคลากร ประจำปี 2552  
18 พ.ย. 2552
  ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชาย-หญิง และแบดบินตัน คณะวิทยาศาสตร์  
18 พ.ย. 2552
  ผลการแข่งขันวอลเล่ย์บอล ชายและหญิง งานกีฬาบุคลากร ปี 2552  
17 พ.ย. 2552
  ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์พบบุคลากรประจำสำนักงานสำนักงาน  
16 พ.ย. 2552
  ผลการแข่งขันวอลเล่ย์บอล ชาย วันที่ 12 และ 16 พ.ย. 52 และหญิง 16 พ.ย. 52 งานกีฬาบุคลากร ปี 2552  
16 พ.ย. 2552
  ผลการแข่งขันฟุตบอลกีฬาบุคคลากร ปี 2552  
04 พ.ย. 2552
  สัมมนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและปรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 3 ”  
29 ต.ค. 2552
  โครงการทำความดี บริจาคเลือด ฉลอง 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์  
12 ต.ค. 2552
  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนจากค่าธรรมเนียมพิเศษระดับปริญญาตรี  
07 ต.ค. 2552
  กิจกรรมสันทนาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ  
06 ต.ค. 2552
  ค่ายอาสาพัฒนาแบบองค์รวม ครั้งที่ 5  
05 ต.ค. 2552
  ค่ายวิทยาศาสตร์ หลักสูตร "5 วัน กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ครั้งที่ 11  
30 ก.ย. 2552
  พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ มช. ประจำปี2552  
28 ก.ย. 2552
  พิธีแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ แด่คุณทิพวรรณ ตระการศิรินนท์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ  
24 ก.ย. 2552
  พิธีถวายบังคมพระราชนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล  
23 ก.ย. 2552
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
21 ก.ย. 2552
  การเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มช.  
18 ก.ย. 2552
  งานแสดงมุทิตาจิตและเกษียณอายุราชการ แด่คุณทิพวรรณ ตระการศิรินนท์ ณ ห้องช้างเผือก โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  
07 ก.ย. 2552
  โครงการ “การเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า”  
06 ก.ย. 2552
  โครงการอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  
18 ส.ค. 2552
  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 ส่วนภูมิภาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวข้อ  
17 ส.ค. 2552
  พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
11 ส.ค. 2552
  ประชุมปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี  
04 ส.ค. 2552
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552  
27 ก.ค. 2552
  พิธีมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์กองทุน 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
22 ก.ค. 2552
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงขอบคุณหัวหน้าภาควิชาที่ดำรงตำแหน่งครบวาระและแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาคนใหม่  
18 ก.ค. 2552
  โครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บุคลากร นักศึกษาภาควิชาเคมี  
16 มิ.ย. 2552
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ร่วมงานเปิดอาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
10 มิ.ย. 2552
  ผู้แทนจากชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์  
10 มิ.ย. 2552
  การประชุมเตรียมงานฉลองครบรอบ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ของชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์  
27 พ.ค. 2552
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มช. รับมอบปฎิญญา "เยาวชนเชียงใหม่ ไม่ต้องการควันบุหรี่" จากนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ในโครงการสังคมไทยไร้ควันบุหรี่  
23 พ.ค. 2552
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารคณะ ฯ ร่วมการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552  
21 พ.ค. 2552
  พิธีทำบุญโรงรถและเจิมรถตู้ใหม่  
03 พ.ค. 2552
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานถ่ายทอดสดฉลองครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
31 มี.ค. 2552
  ผู้แทนจากคณะบริหารธุรกิจมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดีท่านใหม่  
30 มี.ค. 2552
  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และทีมงานมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ท่านใหม่  
27 มี.ค. 2552
  คณบดีและคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เลี้ยงขอบคุณบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  
27 มี.ค. 2552
  พิธีส่งมอบงานและทรัพย์สินแด่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์คนใหม่  
27 มี.ค. 2552
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ท่านใหม่ในโอกาสเข้ารับมอบงานและทรัพย์สิน  
25 มี.ค. 2552
  คณบดีและผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เลี้ยงขอบคุณประธานกองทุนคณะวิทยาศาสตร์  
23 มี.ค. 2552
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบช่อดอกไม้แด่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
24 ก.พ. 2552
  คอนเสิร์ตการกุศล The Jazz Cool Band on Stage  
17 ก.พ. 2552
  รองคณบดีฝ่ายบริหารร่วมแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
10 ก.พ. 2552
  คณะวิทยาศาสตร์เลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์  
30 ธ.ค. 2551
  โครงการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552  
29 ธ.ค. 2551
  ผู้แทนจาก สวท.มช เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดี  
29 ธ.ค. 2551
  ผู้แทนจากศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มช.เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดี  
26 ธ.ค. 2551
  รองคณบดีฝ่ายบริการมอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ  
24 ธ.ค. 2551
  ประชุมเตรียมการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552  
24 ธ.ค. 2551
  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประชุมบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์เพื่อชี้แจง วิธีการ หลักเกณฑ์และการดำเนินการในการสรรหาคณบดี  
22 ธ.ค. 2551
  ผู้แทนจากวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่คณบดี  
22 ธ.ค. 2551
  ผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดี  
17 ธ.ค. 2551
  คณบดีร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดีที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดี มช.  
13 ธ.ค. 2551
  ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี  
13 ธ.ค. 2551
  ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมหญิง  
13 ธ.ค. 2551
  ทีมนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส แข่งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551  
13 ธ.ค. 2551
  ประมวลภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551  
13 ธ.ค. 2551
  ประมวลภาพการแข่งว่ายน้ำ 23-11-2551  
13 ธ.ค. 2551
  ทีมนักกีฬาตะกร้อรุ่นรวมชาย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551  
13 ธ.ค. 2551
  ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551  
13 ธ.ค. 2551
  สดร. ชวนดูฝนดาวตกเจมินิดส์ (Geminids)  
13 ธ.ค. 2551
  ประมวลภาพการแข่งขันกัฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551  
04 ธ.ค. 2551
  สดร. ร่วมจัดนิทรรศการงานวันวิชาการสร้างสรรค์งานอาชีพโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่  
02 ธ.ค. 2551
  ภาพพระจันทร์ยิ้มที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  
21 พ.ย. 2551
  ประชุมคณะกรรมการ ทวท.  
14 พ.ย. 2551
  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีทักษิณานุประทาน ส่งเสด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ฯ  
11 พ.ย. 2551
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ CMU Brand ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
31 ต.ค. 2551
  รองคณบดีฝ่ายบริหารร่วมแสดงความยินดี 48 ปี สปข.3 เชียงใหม่  
22 ต.ค. 2551
  การสัมมนาก่อตั้งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ ฯ  
21 ต.ค. 2551
  วันสมเด็จย่า ประจำปี 2551  
10 ต.ค. 2551
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รับทุนการศึกษาจากบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด  
03 ต.ค. 2551
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะเกษตรศาสตร์คนใหม่  
24 ก.ย. 2551
  ร่วมงานมหิดล 51  
23 ก.ย. 2551
  คณบดีร่วมแถลงข่าวการสัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3  
23 ก.ย. 2551
  วันครบรอบสถาปณา สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
10 ก.ย. 2551
  ประธานชมรมศิย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมคณะฯ  
01 ก.ย. 2551
  กิจกรรมเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติ  
20 ส.ค. 2551
  ประมวลภาพงาน Science Festival ครั้งที่ 1  
30 มิ.ย. 2551
  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ร่วมงานแถลงข่าวกลางปี 2551 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
25 มิ.ย. 2551
  อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง เคมีคอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัยด้าน Life Science โดยการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ Discovery Studio  
19 มิ.ย. 2551
  รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองศรี วัฒเนสก์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปณาห้องสมุด  
09 มิ.ย. 2551
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสทำบุญสำนักบริการวิชาการ  
07 มิ.ย. 2551
  คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจรรมโบว์ลิ่งการกุศล สมทบกองทุนคณะวิทย์ฯ  
20 พ.ค. 2551
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
08 เม.ย. 2551
  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับมอบเงินจากศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
20 มี.ค. 2551
  รองวิชาการศึกษาดูงานด้านการศึกษาทั่วไป ณ Yunnan Normal University และ Yunnan Nationalities University  
15 ก.พ. 2551
  ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2551  
28 ม.ค. 2551
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแด่ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม  
21 ม.ค. 2551
  งานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 42  
18 ม.ค. 2551
  งานเลี้ยงเพื่อแสดงความขอบคุณและความยินดี  
09 ม.ค. 2551
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามไว้อาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ  
08 ธ.ค. 2550
  เชิญชมบรรยากาศงานเลี้ยง \\\"กาดหมั้ว ครัวแลง\\\"  
05 ธ.ค. 2550
  คณบดีนำคณะผู้เข้าร่วมการแข่งขัน IOAA ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  
02 ธ.ค. 2550
  เชิญชมประมวลภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมการแข่งขัน IOAA ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
30 พ.ย. 2550
  ต้อนรับนักเรียนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน  
30 พ.ย. 2550
  ประมวลภาพบรรยากาศ งานเลี้ยงรับรองแขกผู้เกียรติและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน IOAA  
29 พ.ย. 2550
  คณบดีสัมภาษณ์สดออกรายการมองเมืองเหนือ  
20 พ.ย. 2550
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน IOAA  
10 พ.ย. 2550
  แถลงข่าว การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 1  
06 พ.ย. 2550
  รองฯวิชาการออกรายการมองเมืองเหนือ  
19 ต.ค. 2550
  คณบดีและคณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ  
05 ต.ค. 2550
  พิธีมอบทุนการศึกษา จากสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
01 ต.ค. 2550
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีแด่หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์  
01 ต.ค. 2550
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีแด่คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
28 ก.ย. 2550
  งานพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550  
25 ก.ย. 2550
  นักฟุตบอลคณะวิทยาศาสตร์ร่วมแข่งขันฟุตบอลเพื่อเป็นเกียรติแก่ ผศ.สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ และ รศ.สมศักดิ์ วนิชาชีวะ ในโอกาศเกษียณอายุราชการ  
24 ก.ย. 2550
  คณบดีร่วมวางพวงมาลาฯ เนื่องในโอกาส วันมหิดล  
21 ก.ย. 2550
  รองบริหารฯ ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
16 ส.ค. 2550
  ขอเชิญชมประมวลภาพงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2550  
08 ส.ค. 2550
  คณบดีไปออกรายการมองเมืองเหนือ  
07 ส.ค. 2550
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ไปแถลงข่าว  
28 ก.ค. 2550
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนฯ 10 สู่แผนปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
23 ก.ค. 2550
  พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาแด่บุคลากรและบุตรบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550  
16 ก.ค. 2550
  การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ทฤษฎีบทจุดตรึงและการประยุกต์ ครั้งที่ 8 (The 8th International Conference on Fixed Point Theory)  
04 ก.ค. 2550
  คณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมแสดงความยินดีในพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์  
19 มิ.ย. 2550
  คณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาห้องสมุด  
08 มิ.ย. 2550
  คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสำนักวิชากา  
24 พ.ค. 2550
  ค่ายใต้ผืนฟ้า ชายคาเหลือง ในเมืองอะตอม  
30 เม.ย. 2550
  การแข่งขันเคมีโอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 3  
26 เม.ย. 2550
  คณบดีออกรายการมองเมืองเหนือ  
20 มี.ค. 2550
  คณบดีเข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานวนอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ  
23 ก.พ. 2550
  รองคณบดีฝ่ายบริหารและรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2550  
16 ก.พ. 2550
  โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
07 ก.พ. 2550
  ขอเชิญชมประมวลภาพกิจกรรมเสนอผลงานวิชาการและกิจกรรม Congratulations  
05 ก.พ. 2550
  การเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์ของอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
31 ม.ค. 2550
  โครงการพัฒนาผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ : การศึกษาดูงานเพื่อจัดทำแผนงานระยะสั้นระยะยาว  
24 ม.ค. 2550
  พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549  
19 ม.ค. 2550
  ภาพบรรยากาศงานวัด คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550  
08 ม.ค. 2550
  คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ศึกษาดูงานภาคธุรกิจอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน  
28 ธ.ค. 2549
  ขอแสดงความยินดีแด่การแข่งขันกีฬาหมากกระดาน คณะวิทยาศาสตร์ ชนะเลิศอีกแล้ว  
16 ธ.ค. 2549
  เชิญชมภาพบรรยากาศงานกีฬาบุคลากรประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2549  
03 ต.ค. 2549
  คณะวิทยาศาสตร์ จัด โครงการวันผู้บริหารพบสื่อมวลชน  
30 ก.ย. 2549
  การบรรยายพิเศษ เรื่อง นิยามใหม่ของระบบสุริยะกับดาวพูลโต  
24 ก.ย. 2549
  คณบดีและรองบริหารร่วมงานวันมหิดล 49  
10 เม.ย. 2549
  ชมภาพการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดตั้งศุนย์นิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
02 ก.พ. 2549
  ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต  
15 ม.ค. 2549
  ผลการแข่งขันและประมวลภาพกีฬาบุคลากร ปี 2548  
31 ธ.ค. 2548
  เชิญชมภาพการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งการกุศล กองทุนคณะวิทยาศาสตร์  
16 ธ.ค. 2548
  พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัทกนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด  
02 ธ.ค. 2548
  ชมภาพพิธีรับมอบป้าย \\\"หน่วยงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราฯ\\\"  
12 ต.ค. 2548
  ชมภาพ คณะครู นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์  
10 ต.ค. 2548
  ชมประมวลภาพงาน University Fair ครั้งที่ 2  
03 ต.ค. 2548
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาฯ ในวันมหิดล  
30 ก.ย. 2548
  ชมภาพการประชุมร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และกองวิทยาการ 3ฯ  
23 ก.ย. 2548
  คณบดีให้การต้อนรับคณะดูงาน จาก University of Saga, Japan  
31 ส.ค. 2548
  ประมวลภาพพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2548 ส่วนภูมิภาค  
31 ส.ค. 2548
  ชมภาพบรรยากาศงานฉลองครบรอบ 100 ปี มหัศจรรย์ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์  
31 ส.ค. 2548
  ชมภาพกิจกรรมสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ฯ  
31 ส.ค. 2548
  ชมภาพการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเรียนรูกับความเป็นนานาชาติ  
29 ส.ค. 2548
  ชมภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2548  
26 ส.ค. 2548
  ชมภาพพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ !!!!  
19 ก.ค. 2548
  คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับกองวิทยาการ 3 สำนักงาน นิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ จัดตั้งโครงการระบบสืบค้นฯ  
11 ก.ค. 2548
  Dr Jonathan Slater จาก The Birkbeck University of London  
08 ก.ค. 2548
  เชิญชวนร่วมโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ  
08 ก.ค. 2548
  Salunkhe, Vice – Chancellor จาก Shivaji University  
04 ก.ค. 2548
  คณะวิทยาศาสตร์เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
22 มิ.ย. 2548
  คณะวิทยาศาสตร์จัดให้มีโครงการดูงานเยี่ยมชม กิจกรรม 5 ส  
01 มิ.ย. 2548
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2548  
01 มิ.ย. 2548
  ตรวจสุขภาพประจำปี 2548  
25 พ.ค. 2548
  บรรยากาศวันผู้ปกครองพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์  
19 พ.ค. 2548
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
19 พ.ค. 2548
  กองวิทยาการตำรวจภาค 3 เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ  
19 พ.ค. 2548
  สัมมนา เรื่อง เทคนิคพ่นเคลือบด้วยความร้อน  
18 พ.ค. 2548
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สาหร่ายพิษและสารพิษในแหล่งน้ำจืด  
12 พ.ค. 2548
  นักกีฬาคณะวิทยาศาสตร์คว้าเหรียญทอง !!  
10 พ.ค. 2548
  Dr. Roger H.Barnsley, President of Thompson Rivers University  
02 พ.ค. 2548
  Professor Munetsugu Kawashiama  
29 เม.ย. 2548
  รมต.กระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์  
25 เม.ย. 2548
  ม.สงขลานครินทร์ ศึกษาดูงาน  
24 เม.ย. 2548
  อย่าพลาดชมพิธีปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 2  
20 เม.ย. 2548
  ร่วมแสดงความยินดี  
12 เม.ย. 2548
  Dr. Michael G.GAVRILOV  
07 เม.ย. 2548
  ร่วมแสดงความยินดี  
05 เม.ย. 2548
  คณะ สำนัก ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดี คณะวิทยาศาสตร์  
31 มี.ค. 2548
  สถาบันวิจัยสังคม ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
29 มี.ค. 2548
  การตรวจเยี่ยมและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาฯ  
28 มี.ค. 2548
  พิธีส่งมอบงาน  
23 มี.ค. 2548
  Thank You Party  
22 มี.ค. 2548
  มอบทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมด้านการวิจัย  
22 มี.ค. 2548
  มอบทุนวิจัย  
16 มี.ค. 2548
  Prof. Peter Agre  
01 มี.ค. 2548
  ขอเรียนเชิญรับฟังการชี้แจงข้อกำหนดและรับฟังข้อคิดเห็น  
26 ก.พ. 2548
  สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่อง จิตวิทยาในการทำงานร่วมกัน  
18 ก.พ. 2548
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตกแต่ง บำรุงรักษา สนามหญ้า ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น และเกษตรกรรมเบื้องต้น  
11 ก.พ. 2548
  กิจกรรมเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
10 ก.พ. 2548
  ตัวแทนจากสำนักงานโครงการ IRRUS เยี่ยมชมงานวิจัยนักศึกษา  
07 ก.พ. 2548
  อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์  
03 ก.พ. 2548
  คณะนักเรียนโรงเรียนวิชัยวิทยา เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์  
03 ก.พ. 2548
  ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 9  
25 ม.ค. 2548
  พิธีฝึกซ้อมบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39  
19 ม.ค. 2548
  การสัมมนาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
12 ม.ค. 2548
  Prof.Sompong Poolsawat มอบกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน  
15 ธ.ค. 2547
  อ.ปรียานุช วงค์ประภาส รองประธานกองทุนวิทยาศาสตร์ รับมอบบริจาคบัตรกายภาพบำบัดจำนวน 15,000 บาท จาก อ.สมบัติ - คุณอรุณี ไตรศรีศิลป์ เพื่อจำหน่ายหารายได้สมทบกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 47  
24 พ.ย. 2547
  สมเด็จพระเทพฯ ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์  
24 พ.ย. 2547
  Dr.Rosalind Fuse - Hall from North Carolina Central University เข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
23 พ.ย. 2547
  น.อ.สรศักดิ์ ศิริคุปต์ ผู้อำนวยการกองวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
14 ต.ค. 2547
  การบรรยายระบบ e-office  

หมวดภาพ แขกเยี่ยมชม/ความร่วมมือทางวิชาการ
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
 
หัวข้อภาพ
     
15 ส.ค. 2554
  ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับหัวหน้าโครงการ PITZ  
08 ส.ค. 2554
  คณะผู้แทนจาก University of New South Wales เข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
25 ก.ค. 2554
  คณะผู้แทน จาก Wuhan, P.R.China เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
22 ก.ค. 2554
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมหารือกับ Prof. Stephen G. Pyne จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย  
29 มิ.ย. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์หารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้แทนจาก Faculty of Forestry, Universiti Putra Malaysia  
20 มิ.ย. 2554
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมหารือกับที่ปรึกษาจาก University of Jyvaäskylä ประเทศฟินแลนด์  
20 มิ.ย. 2554
  ตัวแทนจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้า  
30 พ.ค. 2554
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มช.  
10 พ.ค. 2554
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)  
28 เม.ย. 2554
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศจาก Aston University ,Birmingham ประเทศอังกฤษ  
04 เม.ย. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัย Wollongong  
04 เม.ย. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก ศูนย์วิชาการ RAC เชียงใหม่  
01 เม.ย. 2554
  ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าพบคณบดี  
21 ก.พ. 2554
  ต้อนรับคณะผู้แทน จาก College of Life Science Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น  
15 ก.พ. 2554
  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้แทน จาก Sungkyunkwan University ประเทศเกาหลีใต้  
21 ม.ค. 2554
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมทรัพยากรธรณี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
10 ม.ค. 2554
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น  
06 ม.ค. 2554
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  
04 ม.ค. 2554
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr.David Hutchinson จาก University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์  
13 ธ.ค. 2553
  ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ด้านทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมระหว่างไทย-เกาหลี ครั้งที่ 1  
13 ธ.ค. 2553
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักวิชาการหลัก และคณาจารย์ จากประเทศเกาหลีใต้  
29 พ.ย. 2553
  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kyoto Institute of Technology (KIT)  
23 พ.ย. 2553
  คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก IAEA  
22 พ.ย. 2553
  ต้อนรับ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย  
21 ก.ย. 2553
  คณะวิทยาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Claude DUPUY de CRESCENZO จากประเทศฝรั่งเศส  
26 ส.ค. 2553
  ต้อนรับผู้แทนจากสถานฑูตประเทศอิสราเอล  
24 ส.ค. 2553
  คณะวิทยาศาสตร์ มช. ต้อนรับคณะเยี่ยมชมการเรียนการสอนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
04 ส.ค. 2553
  การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "The 1st International Coference on Computation for Science and Technology (ICCST-I)"  
03 ส.ค. 2553
  ศูนย์สำนักพิมพ์ มศว. เข้าศึกษาดูงาน การจัดทำวารสารวิชาการ การจัดทำวารสาร วิชาการ Chiang Mai Journal of Science  
30 มิ.ย. 2553
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)  
26 พ.ค. 2553
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Prof . Munetsugu Kawashima จาก Shiga Umiversity ประเทศญี่ปุ่น  
19 พ.ค. 2553
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับตัวแทนจาก CPF กรุงเทพฯ  
19 พ.ค. 2553
  ศวท-มช.เข้าเยี่ยมชม บริษัท บลูชิพ ไมโครเฮาส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ลำพูน  
17 พ.ค. 2553
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะผู้ดูงานจากสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา กรุงเทพฯ  
08 เม.ย. 2553
  ศวท-มช.เข้าเยี่ยมชมบริษัท ฟาร์โซนิค โซลิค สเตท (ประเทศไทย) จำกัด  
08 เม.ย. 2553
  ศวท-มช.เข้าเยี่ยมชมบริษัท ยามานาชิอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
23 มี.ค. 2553
  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Prof. Hideyuki Kobayashi Director National Astronomical Observatory ประเทศญี่ปุ่น  
23 มี.ค. 2553
  ศวท-มช. เข้าเยี่ยมดูงาน บริษัท ธานินทร์เอลน่า จำกัด จ.เชียงใหม่  
22 มี.ค. 2553
  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Prof . Kohji Tashiro จาก Toyota Technological Intstitute ประเทศญี่ปุ่น  
08 มี.ค. 2553
  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Jeremy Hinks Deputy Head of Education จาก School of Chemistry,University of Southamton ประเทศอังกฤษ  
26 ก.พ. 2553
  พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  
25 ก.พ. 2553
  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง คณิตศาสตร์ทางการเงิน  
10 ก.พ. 2553
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าพบผู้บริหาร บริษัท East-West Seed  
09 ก.พ. 2553
  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น  
04 ก.พ. 2553
  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Korean Society of Limnology (KSL) จากประเทศเกาหลี  
03 ก.พ. 2553
  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก California State University (CSU) จากประเทศสหรัฐอเมริกา  
27 ม.ค. 2553
  (ศวท-มช.) เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับบริษัท อีจิสเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
25 ม.ค. 2553
  รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. Kenji TSUDA จาก Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น  
15 ม.ค. 2553
  รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากกองทุนฮิตาชิ ประเทศญี่ปุ่น  
07 ม.ค. 2553
  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์  
21 ธ.ค. 2552
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Seiji ISODA  
02 ธ.ค. 2552
  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับ University of Tasmania เมืองโฮบาร์ก ประเทศออสเตรเลีย  
27 พ.ย. 2552
  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก The University of New South Wales (UNSW) ประเทศออสเตรเลีย  
27 พ.ย. 2552
  คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น  
25 พ.ย. 2552
  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof.Hayakawa Shikeru และ Mr.Wobuaki Narishigscc  
25 พ.ย. 2552
  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof.Minoru Kishimoto และ Assoc.Prof.Ohyama Masnamitsu  
25 พ.ย. 2552
  ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมบริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
19 พ.ย. 2552
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับแก่คณะดูงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
19 พ.ย. 2552
  รศ.ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายกนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของภาควิชาฟิสิกส์ และวัสดุศาสตร์  
18 พ.ย. 2552
  รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ DR.Stavros Nicopoulos nano/MEGAS จากประเทสกรีซ และ MR.How Han Chuan (Jason) OctaLAB ผู้จัดการของบริษัท OCTALAB ประเทศสิงคโปร์  
17 พ.ย. 2552
  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Kent สหราชอาณาจักร  
13 พ.ย. 2552
  รศ.ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักวิจัยและคณะ จาก Nation Yang-Ming University ประเทศไต้หวัน  
11 พ.ย. 2552
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
27 ต.ค. 2552
  ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชม บริษัทโฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน  
21 ก.ย. 2552
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
18 ก.ย. 2552
  คณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการศึกษา ได้เดินทางมาติดตามการใช้วัสดุ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยกเว้นอากรนำเข้า  
17 ก.ย. 2552
  คณะผู้แทนจาก Queensland University of Technology (QUT) ประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ  
25 ส.ค. 2552
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  
14 ส.ค. 2552
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มช.  
14 ส.ค. 2552
  ขอเข้าพบคณบดีเพื่อเยี่ยมคารวะ  
13 ส.ค. 2552
  ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศจาก University of Hong Kong เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน  
31 ก.ค. 2552
  ผู้อำนวยการโครงการศูนย์เครือข่ายด้านนาโนเทคโนโลยีแห่งชาติเข้าเยี่ยมคาระวะท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
29 ก.ค. 2552
  การเตรียมการต้อนรับคณะผู้แทนจาก The University of Georgia สหรัฐอเมริกา  
14 ก.ค. 2552
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมผู้บริหารร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมายังคณะวิทยาศาสตร์  
03 ก.ค. 2552
  การลงนามในหนังสือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Graduate School of Science and Technology,and Faculty of Engineering,Niigata University  
19 มิ.ย. 2552
  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและคณะฯเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์  
14 พ.ค. 2552
  Prof. Dr. Jiri Komarek แห่ง University of South Bohemia เข้าเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์ มช.  
07 พ.ค. 2552
  ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างการจัดสอน Analysis Knowledge กับบริษัทมูราตะอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  
30 มี.ค. 2552
  Prof. Dr. Hartmut Laatsch จาก University of Gottingen เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
27 มี.ค. 2552
  ผู้บริหารระดับสูงจาก Toyota Technological Intitute ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
25 มี.ค. 2552
  ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนาโกยา เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
12 มี.ค. 2552
  การประชุมวิชาการ Inaugural CMU-UNSW Science Symposium 2009  
12 มี.ค. 2552
  Prof. Amar S. Bhalla จาก University of Taxas at San Antonio เข้าเยี่ยมคารวะคณบดี  
02 มี.ค. 2552
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก บริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล( ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์เนคเทค  
27 ม.ค. 2552
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ICR,Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น  
08 ม.ค. 2552
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์  
06 ม.ค. 2552
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับ Prof. Dr. Alan S. Verkman, Director, Crystic Fibrosis Research Development Program, U.C.S.F., USA  
30 ธ.ค. 2551
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงาน The School of Natural Science, Sungkyunkwan University เมืองซูวอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  
26 ธ.ค. 2551
  คณบดีและผู้บริหารด้านงานวิจัย ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจาก National Chung Hsing University  
22 ธ.ค. 2551
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kagawa University  
16 ธ.ค. 2551
  ประชุม “สานสัมพันธ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”  
12 ธ.ค. 2551
  นักโรงเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์  
11 ธ.ค. 2551
  คณบดีและผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ Dr. Dana B. Barr, จากสหรัฐอเมริกา  
28 พ.ย. 2551
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และผู้บริหารร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Kent ,UK  
24 พ.ย. 2551
  คณบดีร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Kanazawa University  
24 พ.ย. 2551
  คณบดีและผู้บริหารร่วมต้อนรับ Pof. Dr. Siegfried จากมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  
20 พ.ย. 2551
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  
12 พ.ย. 2551
  การประชุมวิชาการนานาชาติธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ เรื่อง Geophysics Chaing Mai 2008  
12 พ.ย. 2551
  คณบดีและผู้บริหารร่วมต้อนรับ Mr.Klaus Herzog  
10 พ.ย. 2551
  คณบดีและผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
07 พ.ย. 2551
  คณบดีต้อนรับนักการทูตจากสถานกงสุลอเมริกา  
22 ต.ค. 2551
  คณบดีและผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ Mr.Abe จากประเทศญี่ปุ่น  
19 ก.ย. 2551
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมผู้บริหารร่วมต้อนรับอาคันตุกะ จาก Tay Nguyen University ประเทศเวียดนาม  
16 ก.ย. 2551
  ต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รุ่นที่ 2  
16 ก.ย. 2551
  Prof. Dr. Kayoko Morishita จาก Gumma University ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบคณบดี  
23 ส.ค. 2551
  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันให้การต้อนรับปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก วินัย ภัททิยกุล และคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการวิจัยต่างๆ ของศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค PBP  
22 ส.ค. 2551
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้างานบริการการศึกษาให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมในโอกาสเข้าศึกษาดูการแนะแนวการศึกษาต่อของคณะ ฯ  
18 ส.ค. 2551
  คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
11 ส.ค. 2551
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Jiujiang University  
06 ส.ค. 2551
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการให้เกียรติต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนรังษีวิทยา ในการแนะแนวการศึกษาต่อ  
06 ส.ค. 2551
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการให้เกียรติต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ในการดูงานด้านประกันคุณภาพ  
22 ก.ค. 2551
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร เลขานุการคณะ ฯ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน  
21 ก.ค. 2551
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Benthic Diatoms as Biomonitors to Assess the Water Quality in the Lower Mekong Basin  
08 ก.ค. 2551
  คณะผู้บริหารจากบริษัทมูราตะ ( ประเทศไทยจำกัด ) เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์  
24 มิ.ย. 2551
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะฯ  
17 มิ.ย. 2551
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติต้อนรับคณะดูงานจากบริษัท Pan Australia  
13 มิ.ย. 2551
  คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านสารสนเทศ  
04 มิ.ย. 2551
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับอาคันตุกะเนื่องในโอกาสเยือนคณะวิทย์ฯ  
21 พ.ค. 2551
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มอบของที่ระลึกแก่ผู้ประสานงานด้านนโยบายและแผน วิทยาลัยศิลป สื่อ และเทคโนโลยี  
08 เม.ย. 2551
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ต้อนรับ คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ โครงการ Summer Camp  
04 เม.ย. 2551
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศึกษาดูงานด้านการวิจัยณ ศูนย์วิจัยนิวตรอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
27 มี.ค. 2551
  รศ.ดร. มงคล รายะนาคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับ Prof. Tomoji Kawai Director of ISIR, Osaka University  
20 มี.ค. 2551
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr. Carl นักธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเพื่อสิ่งแวดล้อม จากประเทศสวีเดน  
18 มี.ค. 2551
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Fumio Kato  
07 มี.ค. 2551
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  
16 ม.ค. 2551
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับ Prof. Brian Tighe  
14 ม.ค. 2551
  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ต้อนรับ Professor Dr. Makato Shiojiri จาก Kyoto Institute of Technology  
14 ธ.ค. 2550
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Kagawa และมหาวิทยาลัย Mie ประเทศญี่ปุ่น  
22 พ.ย. 2550
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแด่ ผู้แทนคณะ German Delegation of the Alexander von Humboldt Foundation  
19 พ.ย. 2550
  ต้อนรับ Ms. Miranda Cheng, Director of International Student Exchange Office, University of Toronto  
08 พ.ย. 2550
  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติต้อนรับ คณาจารย์และนักเรียนนายร้อย  
06 พ.ย. 2550
  พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กับหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สมอ.  
24 ก.ย. 2550
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ Dr. Robert Rudvitsky ประธาน OECD Working Party on Nanotechnology  
24 ก.ย. 2550
  คณบดีให้การต้อนรับ Dr. Peter Gerth  
18 ก.ย. 2550
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนพระหฤทัย  
12 ก.ย. 2550
  ต้อนรับคณะวิจัย จากประเทศภูฎาน  
29 ส.ค. 2550
  พิธีมอบป้าย NANOTEC Center of Excellence  
09 ส.ค. 2550
  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์  
06 ก.ค. 2550
  คณบดีให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย  
26 มิ.ย. 2550
  คณบดีให้การต้อนรับ Professer Ruben Walleyn  
25 มิ.ย. 2550
  คณะผู้แทนผู้บริหารเทคโนโลยีเครือซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เข้าพบคณบดี  
22 มิ.ย. 2550
  นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเข้าพบคณบดี  
22 พ.ค. 2550
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล รายะนาคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. James L. Carter Aquatic Ecologist U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey  
14 พ.ค. 2550
  คณบดีให้การต้อนรับ Prof. Gary D. Christian  
24 ก.พ. 2550
  การต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
06 ก.พ. 2550
  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์  
31 ม.ค. 2550
  ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์  
19 ม.ค. 2550
  ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
19 ม.ค. 2550
  คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์  
08 ม.ค. 2550
  ต้อนรับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
27 ธ.ค. 2549
  ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ปริญญา อรุณวิสุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
21 ธ.ค. 2549
  ต้อนรับคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
15 ธ.ค. 2549
  ต้อนรับคณะอาจารย์และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
23 พ.ย. 2549
  พิธีลงนามต่ออายุบันทึกข้อความความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มช. กับ บริษัท ปตท.สผ.  
03 พ.ย. 2549
  คณะผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
18 ต.ค. 2549
  ม.ราชภัฎเลย ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
18 ต.ค. 2549
  ม. มหาสารคาม ศึกษาดูงาน เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการและให้บริการของสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์”  
18 ต.ค. 2549
  ต้อนรับบุคลากรสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
18 ต.ค. 2549
  ต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  
25 ส.ค. 2549
  ต้อนรับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
27 ม.ค. 2549
  ชมภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการฯ  
26 ม.ค. 2549
  ภาพคณาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฎภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานฯ  
17 ต.ค. 2548
  คณะบุคลากรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาศึกษาดูงาน  
09 ก.ย. 2548
  ชมภาพการต้อนรับม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฯ  
05 ส.ค. 2548
  ชมภาพคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน ม.นเรศวร เดินทางมาดูงานและเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์  
08 ก.ค. 2548
  Ms. Carole Renouf จาก The University of New South Wales  
22 มิ.ย. 2548
  ม.สงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  
13 ธ.ค. 2547
  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เยี่ยมชมงานประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์  

หมวดภาพ บริการวิชาการแก่ชุมชน
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
 
หัวข้อภาพ
     
26 ส.ค. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ที่เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน จากโรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  
20 ส.ค. 2554
  พิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2554  
19 ส.ค. 2554
  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง Research methodology on photocatalysis (Research question-Proposal-Research outputs)  
18 ส.ค. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 ส่วนภูมิภาค  
12 ก.ค. 2554
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มช. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฝึกอบรมการทำวิจัย สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3  
27 พ.ค. 2554
  การประชุมเสนอผลงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่  
25 พ.ค. 2554
  พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Introduction to Bayesian Statistics and WINBUGS  
09 พ.ค. 2554
  อบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก-ดาราศาสตร์และอวกาศ  
02 พ.ค. 2554
  พิธีเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 8 (The Eighth Thailand – Mathematical Olympiad : 8 TMO)  
21 เม.ย. 2554
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่และระดมความคิดเห็นต่อพิธีสารนาโงยา เรื่อง การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม  
09 เม.ย. 2554
  ค่ายเยาวชนอนุรักษ์นกและธรรมชาติ (Bird Camp)  
07 เม.ย. 2554
  การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 17  
30 มี.ค. 2554
  สัมมนา เรื่อง ความคืบหน้ากฎระเบียบ RoHS V.2 & ELV และการจัดการของเสียที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
12 มี.ค. 2554
  พิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2553  
09 มี.ค. 2554
  พิธีมอบเข็มและแสดงความยินดีแก่นักเรียน โครงการ วมว-มช. รุ่นที่ 1  
17 ก.พ. 2554
  อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง ความเคลื่อนไหวของระเบียบ RoHS/ELV และกฎระเบียบของสารอันตราย สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์และยานยนต์  
03 ก.พ. 2554
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับพืชเศรษฐกิจ  
29 ม.ค. 2554
  กิจกรรมการเสนอผลงานของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 5  
15 ม.ค. 2554
  การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนในการสอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว.-มช.  
12 ม.ค. 2554
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องโฟกัสไอออนบีมทางด้านนาโน  
09 ม.ค. 2554
  ประชุมนานาชาติด้านการผลิตและออกแบบวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 12  
06 ม.ค. 2554
  ประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ (CMIC-Applied Mathematics 2011)  
02 ม.ค. 2554
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายธรณีฟิสิกส์ (Geophysics Field Camp)  
08 ธ.ค. 2553
  สัมมนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 4 ”  
08 ธ.ค. 2553
  ภาควิชาชีววิทยาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
02 ธ.ค. 2553
  ประชุมวิชาการเอกสารัตถ์ “1st Chiang Mai-Kyoto Symposium on Materials Science and Technology”  
18 พ.ย. 2553
  สัมมนาวิชาการนานาชาติ ICSEC & NCSEC 2010 The 1st International and the 14th National Computer Science and Engineering Conference  
12 ต.ค. 2553
  พิธีเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาการศึกษา  
10 ต.ค. 2553
  พิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2553  
18 ก.ย. 2553
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นิติวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์ปัจจุบัน”  
28 ส.ค. 2553
  โครงการ ห้องวิทยาศาสตร์  
21 ส.ค. 2553
  ประชุมเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ กิจกรรมสิ่งแวดล้อมและการตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำในงานสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับโรงเรียน ครั้งที่ 2  
18 ส.ค. 2553
  คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2553  
17 ส.ค. 2553
  การฝึกอบรม เรื่องเทคนิคการพ่นพอกในงานซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเรื่องจักรกล  
21 ก.ค. 2553
  ค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันอุดมศึกษา ค่าย 2  
09 ก.ค. 2553
  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน”  
22 มิ.ย. 2553
  การอบรมเรื่อง การให้ความรู้ด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันแก่นักเรียน  
21 พ.ค. 2553
  ศวท-มช.เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับบริษัท เอส ยู เอส (ประเทศไทย) จำกัด จ.ลำพูน  
21 พ.ค. 2553
  ศวท-มช. เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จ.ลำพูน  
17 พ.ค. 2553
  ศวท-มช. เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ บริษัท เคฮิน (ประเทศไทย) จำกัด จ.ลำพูน  
07 พ.ค. 2553
  พิธีปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 6  
04 พ.ค. 2553
  พิธีเปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 6  
04 พ.ค. 2553
  โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2553  
18 ก.พ. 2553
  รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องโฟกัสไอออนบีม ทางนาโนและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนในภาคสนามแบบประหยัด  
28 ม.ค. 2553
  (ศวท-มช.) เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ ผู้บริหาร บริษัท โตกียว คอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ลำพูน  
13 ม.ค. 2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553  
14 พ.ย. 2552
  การเสวนา “ย้อนรอยอดีตกับวิทยาศาสตร์”  
16 ต.ค. 2552
  การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (3rd IOAA)  
06 ต.ค. 2552
  โรงเรียนอุดมดรุณี ศึกษาดูงาน  
02 ก.ย. 2552
  โครงการอบรม "ความรู้เบื้องต้นและผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม เกี่ยวกับกฎระเบียบ RoHS และ ELV"  
18 ส.ค. 2552
  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปี 2552  
23 ก.ค. 2552
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552  
21 ก.ค. 2552
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสังเกตสุริยุปราคา 22 กรกฎาคม 2552  
29 มิ.ย. 2552
  เทคนิคการถ่ายภาพในงานนิติวิทยาศาสตร์  
13 มิ.ย. 2552
  บริการวิชาการแก่ชุมชนประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำนาโนเทคโนโลยีสู่ชุมชน”  
03 มิ.ย. 2552
  ภาควิชาชีววิทยา จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ "การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้และปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากเศษอาหาร"  
21 พ.ค. 2552
  การอบรมเชิงปฎิบัตการเทคโนโลยีจุลินทรีย์อาหารหมักระดับชุมชน  
20 พ.ค. 2552
  ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) จัดอบรมหลักสูตร Analysis Knowledge แก่ บริษัทมูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  
13 พ.ค. 2552
  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์องค์รวม  
30 เม.ย. 2552
  การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สปาจากธรรมชาติและสาหร่ายสไปรูลิน่า  
29 เม.ย. 2552
  อบรมค่ายจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอนสำหรับนักเรียน  
15 มี.ค. 2552
  เคมีโอลิมปิก  
09 มี.ค. 2552
  ประมวลภาพ 5 วันกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
18 ก.พ. 2552
  คณะวิทยาศาสตร์ร่วมแถลงข่าวเรื่องหมอกควันเชียงใหม่ ภัยใกล้ตัว  
05 ก.พ. 2552
  ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 13  
28 ม.ค. 2552
  โครงการการประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26  
16 ม.ค. 2552
  รองคณบดีฝ่ายบริหารมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่สื่อมววลชน  
21 พ.ย. 2551
  การสัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3  
15 ต.ค. 2551
  คณบดีประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ผ่านรายการมองเมืองเหนือ NBT  
14 ต.ค. 2551
  โครงการค่ายองค์รวม  
02 ต.ค. 2551
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ผ่านรายการวิทยุ FM 100  
23 ก.ย. 2551
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ ประธานศูนย์ สอวน (ภูมิภาค) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากร เสาวนา เรื่อง โอลิมปิกวิชาการ เส้นทางอัจฉริยภาพ : พระราชดำริสมเด็จพระพี่นางเธอฯ ในการประชุมวิชาการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
16 ก.ย. 2551
  คณบดีให้สัมภาษณ์รายการวิทยุเรื่องน่ารู้ มช.  
04 ก.ค. 2551
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ยุวหมอดิน 2551  
12 ธ.ค. 2550
  คณะวิทยาศาสตร์ จัดเสวนา รณรงค์เมาไม่ขับ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2551 และนำเทคโนโลยีถ่ายทอดสู่ประชาชนและผู้ที่สนใจ  
01 ธ.ค. 2550
  ประมวลภาพพิธีเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 ในประเทศไทย พ.ศ. 2550 (The 1st International Olympiad on Astronomy and Astrophysics : 1st IOAA)  
23 เม.ย. 2550
  การอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคฤดูร้อน  
05 เม.ย. 2550
  คณะวิทยาศาสตร์ จัดสัมมนา เรื่อง การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับเมาไม่ขับ เพื่อต้อนรับปีใหม่เมือง 2550  
29 มี.ค. 2550
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสุราแช่และสุรากลั่นให้ได้มาตรฐาน  
26 มี.ค. 2550
  ค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ปี 2550 (Regional Young Thai Science Ambassadors 2007 Camp)  
13 มี.ค. 2550
  ค่ายเตรียมความพร้อมสู่วิทย์ ฯ ม. 4 5 วัน กับ 5 วิชาหลักวิชาวิทยาศาสตร์ : ใบเบิกทางสู่ ม.ปลายและมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ขึ้น ม. 4  
19 ก.พ. 2550
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำความหลากหลายของเห็ดรามาพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
19 ก.ย. 2549
  รองคณบดีฝ่ายบริหารแถลงข่าว เรื่อง นิยามใหม่ของระบบสุริยะกับดาวพูลโต  
11 พ.ค. 2549
  ประมวลภาพพิธีปิดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 5  
05 พ.ค. 2549
  ภาพพิธีเปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์โลก ประจำปี 2549  
12 เม.ย. 2549
  ภาพการประชุมเชิงวิชาการโครงการศูนย์วิจัยนาโนวิทยาและนาเทคโนโลยี  
11 เม.ย. 2549
  ชมภาพการจัดการประชุมกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอโครงการล้านนาแฟชั่น  
06 เม.ย. 2549
  ภาพพิธีเปิดการประชุมวิชาการแห่งชาติทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ประจำปี ครั้งที่ 10  
28 ก.พ. 2549
  บริษัทป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด ถ่ายทำสารคดี เรื่อง ไก สาหร่ายน้ำจืด ณ คณะวิทยาศาสตร์ มช.  
30 พ.ย. 2548
  ประมวลภาพค่ายทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1  
31 ต.ค. 2548
  ชมภาพอบรมการพัฒนาการบริหารงานด้วยกิจกรรม 5 ส !!  
25 เม.ย. 2548
  พิธีเปิดการอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์โลก (Earth Science) ประจำปี 2548  
01 เม.ย. 2548
  พิธีปิดค่ายวิทยาศาสตร์ฤดูร้อน โครงการ พสวท.สำหรับนิสิต ปีที่ 1 และ 2  
28 มี.ค. 2548
  ค่ายวิทยาศาสตร์ฤดูร้อน โครงการ พสวท.สำหรับนิสิต ปีที่ 1 และ 2  

หมวดภาพ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
 
หัวข้อภาพ
     
31 ส.ค. 2554
  การอบรมพัฒนากายและจิตเพื่อชีวิตที่ผ่องใส  
10 ส.ค. 2554
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มช.  
23 ก.ค. 2554
  กิจกรรมสิ่งแวดล้อม และการตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำในงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4  
20 ก.ค. 2554
  พิธีบายศรีสู่ขวัญ และขันโตก ประจำปี 2554  
13 ก.ค. 2554
  คณาจารย์ ผู้เกษียน บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2554  
11 ก.ค. 2554
  บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
09 ก.ค. 2554
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย ปี 2554  
06 ก.ค. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2554  
25 มิ.ย. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์นกและธรรมชาติ  
18 มิ.ย. 2554
  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดงานทำบุญ ประจำปี 2554  
18 มิ.ย. 2554
  ภาควิชาธรณีวิทยาจัดงานทำบุญ และพัฒนาอาคารเรียน  
16 มิ.ย. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2554  
09 มิ.ย. 2554
  บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2554  
27 เม.ย. 2554
  พิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโสสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์  
23 เม.ย. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์วัดฝายหิน มช.  
22 เม.ย. 2554
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารดน้ำดำหัวและขอพร จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันปี๋ใหม่เมือง 2554  
22 เม.ย. 2554
  พิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554  
13 เม.ย. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๕๔  
01 ก.พ. 2554
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดงาน ลานสรวง ข่วงศิลป์ ครั้งที่ 5  
19 ม.ค. 2554
  อบรมถ่ายทอดธรรมและเสวนาธรรม เรื่อง มุมมองของวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการในทางธรรม  
29 ธ.ค. 2553
  พิธีทำบุญตักบาตร ประชุมบุคลากรประจำปี 2553 และงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
05 ธ.ค. 2553
  เทศกาลดนตรีในสวน  
19 พ.ย. 2553
  กิจกรรมยี่เป็งรำลึก ประจำปี 2553  
10 ก.ย. 2553
  งาน 100 ปี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บัวเรศ คำทอง  
21 ก.ค. 2553
  คณะวิทยาศาสตร์ มช. ถวายเทียนพรรษา ณ วัดดอยอกิญจโน ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  
14 ก.ค. 2553
  พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2553  
07 ก.ค. 2553
  พิธีบายศรีสู่ขวัญและขันโตก  
03 ก.ค. 2553
  ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย 53  
19 มิ.ย. 2553
  อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพแหล่งน้ำ โดยใช้แพลงก์ตอนพืช สาหร่ายขนาดใหญ่ และไดอะตอม  
10 มิ.ย. 2553
  พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553  
03 มิ.ย. 2553
  พิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2553  
23 เม.ย. 2553
  พิธีดำหัวผู้อาวุโส คณะวิทยาศาสตร์ และ พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี มช. ประจำปี 2553  
13 เม.ย. 2553
  คณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมขบวนแห่สงกรานต์ 2553  
09 เม.ย. 2553
  คลายร้อนผู้สูงวัยในวันสงกรานต์  
31 มี.ค. 2553
  งานวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีวิทยาศาสตร์  
23 ธ.ค. 2552
  กิจกรรมทำบุญคณะฯ ประชุมบุคลากรประจำปีและสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2553  
31 ต.ค. 2552
  โครงการ ชาววิทยาร่วมปลูกป่าฉลองครบรอบ 45 ปี  
30 ต.ค. 2552
  โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒธรรมประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2552  
18 ก.ค. 2552
  โครงการทำบุญภาควิชาเคมี  
04 ก.ค. 2552
  ทอดผ้าป่าและถวายเทียนพรรษาของภาควิชาเคมี  
02 ก.ค. 2552
  คณะวิทยาศาสตร์ถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์วัดกิ่วต่ำ  
01 ก.ค. 2552
  คณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
30 มิ.ย. 2552
  กิจกรรมสัมพันธ์สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 : ตกแต่งเทียนพรรษา 2552  
19 มิ.ย. 2552
  พิธีทำบุญ ศวท - มช.  
18 มิ.ย. 2552
  พิธีหล่อเทียนพรรษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552  
11 มิ.ย. 2552
  พิธีไหว้ครู ประจำปี 2552  
04 มิ.ย. 2552
  ทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2552  
24 เม.ย. 2552
  ประมวลภาพพิธีดำหัวผู้อาวุโส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
23 เม.ย. 2552
  สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้ารดน้ำขอพรคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์  
22 เม.ย. 2552
  คณะวิทยาศาสตร์ มช.จัดงานพิธีดำหัวผู้อาวุโส สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์  
17 เม.ย. 2552
  คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีดำหัวอธิการบดีและอดีตอธิการบดีอาวุโส  
13 เม.ย. 2552
  คณะวิทยาศาสตร์ มช.ร่วมเดินขบวนแห่พระพุทธรูปร่วมงานประเพณีสงกรานต์  
11 มี.ค. 2552
  บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานทำบุญสรงน้ำพระธาตุและฉลองอุโบสถผูกพัทธสีมา ตัดลูกนิมตร  
25 ก.พ. 2552
  วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์  
24 ม.ค. 2552
  งานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
06 ม.ค. 2552
  รองคณบดีฝ่ายบริหารมอบบกระเช้าผลไม้สวัสดีปีใหม่ประธานกองทุนคณะวิทยาศาสตร์  
05 ม.ค. 2552
  ผู้แทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่คณบดี  
30 ธ.ค. 2551
  กิจกรรมสัมพันธ์กลุ่มสีและสังสรรค์ประจำปี : ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สำนักงาน  
30 ธ.ค. 2551
  โครงการทำบุญคณะ ประจำปี 2551  
30 ธ.ค. 2551
  งานเลี้ยงสังสรรค์คณะวิทยาศาสตร์  
27 ธ.ค. 2551
  คณะวิทยาศาสตร์ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี  
25 ธ.ค. 2551
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รับมอบกระเช้าปีใหม่ จากทีมงาน IRPUS  
31 ต.ค. 2551
  โครงการทำความดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  
03 ต.ค. 2551
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตผู้บริหารคณะฯ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ  
26 ก.ย. 2551
  งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2551  
22 ก.ย. 2551
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2551 ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  
13 ส.ค. 2551
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา ถาวรอธิวาสน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการลูกช้างสีเหลืองเชือกใหม่ปลอดเหล้าเข้าวัด  
14 ก.ค. 2551
  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ถวายเทียนพรรษา  
10 ก.ค. 2551
  บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าห้วยส้มสุก พร้อมทัศนศึกษา ณ วัดพระพุทธบาทสี่รอย  
09 ก.ค. 2551
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
08 ก.ค. 2551
  สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการคณะ ครั้งที่ 4 : ตกแต่งเทียนพรรษา  
03 ก.ค. 2551
  คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2551  
12 มิ.ย. 2551
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทุกชั้นปี ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2551  
12 มิ.ย. 2551
  บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่  
29 พ.ค. 2551
  บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีถวายสิงห์ ณ วัดดอยงู จ.เชียงใหม่  
25 เม.ย. 2551
  พิธีดำหัวผู้อาวุโส คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2551  
25 เม.ย. 2551
  กิจกรรมบุคลากรสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการคณะ ครั้งที่ 2 : สำนักงานม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง 2551  
26 ธ.ค. 2550
  เชิญชมภาพพิธีทำบุญตักบาตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550  
05 ธ.ค. 2550
  โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทอดผ้าป่าสามัคคี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา  
21 พ.ย. 2550
  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2550  
26 ก.ค. 2550
  พิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2550  
17 ก.ค. 2550
  คณบดีเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2550  
12 ก.ค. 2550
  พิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2550  
14 มิ.ย. 2550
  พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์  
07 มิ.ย. 2550
  คณะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่  
07 มิ.ย. 2550
  เชิญร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2550  
20 เม.ย. 2550
  พิธีดำหัวผู้อาวุโส คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550  
03 มี.ค. 2550
  การทอดผ้าป่าสามัคคี คณะวิทยาศาสตร์  
29 ธ.ค. 2549
  คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีทำบุญประจำปี 2549  
06 ธ.ค. 2549
  วันพัฒนาภาควิชาและทำบุญภาควิชาสถิติ  
27 ก.ย. 2549
  พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2549  
21 ก.ค. 2549
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมลงนามถวายพระพรฯ  
05 ก.ค. 2549
  พิธีถวายเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2549  
28 มิ.ย. 2549
  เชิญชมภาพพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2549  
08 มิ.ย. 2549
  เชิญร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2549  
28 เม.ย. 2549
  ประมวลภาพพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2549  
25 ม.ค. 2549
  ชมภาพพิธีทำบุญ ประชุมบุคลากร และเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2548  
30 พ.ย. 2548
  ประมวลภาพกิจกรรมโคมลอยกับประเพณียี่เป็ง  
30 ก.ย. 2548
  ชมภาพการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2548  
22 ก.ค. 2548
  เชิญชมภาพพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2548  
15 ก.ค. 2548
  งานพิธีหล่อเทียนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2548  
16 มิ.ย. 2548
  พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2548  
16 มิ.ย. 2548
  คณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2548  
29 เม.ย. 2548
  ประมวลภาพพิธีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2548  
30 ก.ค. 2547
  พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2547  

หมวดภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
 
หัวข้อภาพ
     
10 ส.ค. 2554
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554  
09 ส.ค. 2554
  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ “Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA2011)”  
23 มิ.ย. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ รับการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554  
22 มิ.ย. 2554
  ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม จัดโครงการนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา  
28 พ.ค. 2554
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
04 พ.ค. 2554
  สัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 5  
25 มี.ค. 2554
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา  
04 มี.ค. 2554
  ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553  
28 ก.พ. 2554
  การประชุมประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 2/2554  
24 ก.พ. 2554
  การประชุมจัดทำ Action Plan ในแผนพัฒนาการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  
23 ก.พ. 2554
  การประชุม KM พัสดุ  
21 ก.พ. 2554
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์องค์กรสู่แผนการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์  
16 ก.พ. 2554
  การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานและกลุ่มที่ 1 การผลิตบัณฑิต  
11 ก.พ. 2554
  การประชุม KM เรื่อง รูปแบบการดำเนินงานกระบวนวิชาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  
10 ก.พ. 2554
  การตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองของภาควิชา/ศูนย์  
09 ก.พ. 2554
  ประชุมการนำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา/ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2553  
26 ม.ค. 2554
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนกลยุทธ์สำหรับทำแผนพัฒนาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 11  
20 ต.ค. 2553
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์องค์กรสู่แผนการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
08 ก.ย. 2553
  สัมมนา เรื่อง “การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์”  
01 ก.ย. 2553
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษา e-SAR  
24 มิ.ย. 2553
  การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี2553  
10 พ.ค. 2553
  ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานงบประมาณ  
30 เม.ย. 2553
  ประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพ การดำเนินงานภายในสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
12 มี.ค. 2553
  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ คณะวิทยาศาสตร์  
10 มี.ค. 2553
  การตรวจเยี่ยมและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา/สำนักงาน/ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
26 มิ.ย. 2552
  คณะวิทยาศาสตร์รับการตรวจและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์  
13 พ.ค. 2552
  การเตรียมการรายงานประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 /2552  
30 มี.ค. 2552
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.เรืองศรี วัฒเนสก์ ที่ได้ช่วยเหลือคณะ ฯ ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด  
24 มี.ค. 2552
  การตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์  
24 มี.ค. 2552
  การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการรับการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาเคมี  
06 มี.ค. 2552
  โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาเคมี เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาองค์กร  
08 พ.ย. 2551
  การสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2551  
29 ก.ค. 2551
  คณะวิทยาศาสตร์รับการตรวจประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ฯ ประจำปี 2551  
21 พ.ย. 2550
  คณะวิทยาศาสตร์ มอบเกียรติบัตรแก่กลุ่มสมาชิก 5 ส ที่ได้คะแนนสูงสุดในสาย  
13 ก.ย. 2550
  Sci-CMU-KM ครั้งที่ 1 : Knowledge คAsset Show  
06 ก.ค. 2550
  ขอแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับผลการตรวจสอบการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก  
22 มิ.ย. 2550
  การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพสำนักงานเลขานุการคณะ : การเรียนรู้ร่วมกันด้านการจัดการความรู้ในองค์กร  
11 ก.ค. 2548
  คณะวิทยาศาสตร์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาฯ  

หมวดภาพ บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
 
หัวข้อภาพ
     
25 ส.ค. 2554
  ผู้แทนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิกะ เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์  
24 ส.ค. 2554
  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มช. รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย  
04 ส.ค. 2554
  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2554  
09 ก.ค. 2554
  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2554 จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
01 มิ.ย. 2554
  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มช. 3 ท่าน ได้รับรางวัลทุนเมธีวิจัย สกว. ประจำปี 2554  
30 มี.ค. 2554
  บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลจากการประชุมราชพฤกษ์วิชาการ 54  
02 ก.พ. 2554
  งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2553  
25 ม.ค. 2554
  พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคำ ประจำปี 2553 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ และพิธีมอบกิตติบัตรแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่บริหารครบวาระ  
25 ม.ค. 2554
  รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคำ ประจำปี 2553  
11 ก.ย. 2553
  รางวัลการเสนอผลงานโปสเตอร์ดีเด่น  
09 ก.ย. 2553
  รางวัลกลุ่มวิจัยดีเยี่ยม ประจำปี 2550  
02 ก.ย. 2553
  ศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ สวนใต้ เข้ารับโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2552 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
16 ส.ค. 2553
  ศิษย์เก่าสาขาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช.ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2553  
20 มิ.ย. 2553
  รางวัล RCBJSF Young Scientist Award  
11 มิ.ย. 2553
  สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้ เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2552  
04 มิ.ย. 2553
  งานขอบคุณผู้บริหารคณะฯที่ดำรงตำแหน่งครบวาระและต้อนรับผู้บริหารคณะฯที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง  
30 มี.ค. 2553
  รางวัลการเสนอผลงานดีเด่น เรื่อง "การศึกษาสาเหตุของการได้เกรด F ในกระบวนวิชาแคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์"  
09 มี.ค. 2553
  นักศึกษาภาคคอมฯ คณะวิทย์ มช. ได้รับทุนเรียนดีจากโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2553  
03 ก.พ. 2553
  พิธีเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552  
27 ม.ค. 2553
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณณี บวรสมบัติ  
24 ม.ค. 2553
  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552  
16 ส.ค. 2552
  นางสาวชนิศา เหลี่ยวไชยพันธุ์ รหัส 500510006 นักศึกษาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี ชนะเลิศสาขาการแสดงฝ่ายหญิง จากการประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ล2009  
01 ก.ค. 2552
  พิธีมอบทุนการศึกษาจาก MOECO แก่นักศึกษาภาควิชาธรณีวิทยา  
01 เม.ย. 2552
  ข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นประจำปี 2551  
26 มี.ค. 2552
  นางสาวดลพร ดาราณรงค์ นักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Professional Award  
06 มี.ค. 2552
  คณะวิทยาศาสตร์ มช.ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
24 ก.พ. 2552
  อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ค้นพบไลเคน 4 ชนิดใหม่ของโลก  
09 ก.พ. 2552
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.อภินภัส รุจิวัตร อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ( Thailand Toray Science Foundation  
04 ก.พ. 2552
  พิธีเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
30 ม.ค. 2552
  นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทโปรแกรมภาษา C ในการแข่งขัน Northern Thailand Programmer Competition 2009  
26 ม.ค. 2552
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
24 ม.ค. 2552
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ผู้ได้รับรางวัลช้างทองคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
08 ม.ค. 2552
  นางสาวสิริอร วิทยากร ศิษย์เก่าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากกลุ่มทฤษฎีการคำนวณ ( The Theory of Computation Group ) ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ Department of Computer Science ที่มหาวิทยาลัย Brown University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
23 พ.ย. 2551
  ผลการแข่งขันโคโลนีย์เกมส์  
28 ก.ย. 2551
  คณะวิทยาศาสตรื ขอร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกตุ กรุดพันธ์ และอาจารย์ ดร. จรูญ จักร์มุณี  
23 ส.ค. 2551
  คณะวิทยาศาสตร์จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2551  
22 ส.ค. 2551
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 คน ได้รับทุนการศึกษาจาก เครือเจริญโภคภัณฑ์  
07 ส.ค. 2551
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณปรีชา โกวิทยา ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ  
23 เม.ย. 2551
  นายธีรุตม์ บุญมา นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล !!!  
25 ม.ค. 2551
  คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2550  
01 ก.ย. 2550
  ขอแสดงความยินดีแด่นักศึกษาภาควิชาสถิติ ที่ได้รับรางวัลในการเสนอผลงาน  
18 ส.ค. 2550
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์  
02 ส.ค. 2550
  คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2550  
08 ธ.ค. 2549
  ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ ดร.จรูญ จักร์มุณี นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2549 และคณะนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ทีได้รับทุนวิจัย ในงานวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 - - วิถีวิจัย ตามรอยพระยุคลบาท - -  
01 ต.ค. 2549
  ขอแสดงความยินดีแด่คณะวิทยาศาสตร์  
22 มี.ค. 2549
  ภาพบรรยากาศงานแสดงความยินดีต่อนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล  
25 ก.พ. 2549
  ขอแสดงความยินดี แด่ ศ.ดร. ทวี ตัณฆศิริ และดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์  
01 ก.พ. 2549
  ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  

หมวดภาพ ด้านการวิจัย
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
 
หัวข้อภาพ
     
22 ส.ค. 2554
  สัมมนา Symposium : Advanced Statistical Methods for Healthcare Research  
11 ส.ค. 2554
  ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มช. สร้าง“กลุ่มก๊าซเย็น” ของก๊าซรูบิเดียมที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิห้องล้านเท่า ได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย  
11 ส.ค. 2554
  การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Asian Workshop on Advanced Plasma Technology for Green Energy and Biomedical (APT 2011)”  
22 ก.ค. 2554
  การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง วิธีการใหม่ในการวิเคราะห์โลหะหนัก ในผลิตภัณฑ์เซรามิก โดยเทคนิคโวลแทมเมตรี  
20 ก.ค. 2554
  ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. จัดโครงการนักศึกษาพบนักวิจัยภาควิชา  
25 ก.พ. 2554
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นวัตกรรมวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี”  
11 ส.ค. 2553
  อบรม การเขียนข้อเสนอโครงร่างเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก และทำอย่างไรงานวิจัยถึงจะไม่ขึ้นหิ้ง  
08 มี.ค. 2553
  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มช. เปิดค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 29  
07 ธ.ค. 2552
  การ ประชุมIFS/OPCW WORKSHOP “Chemistry in Natral – Natral :Chemical,Biological and Environmental Aspects  
02 พ.ย. 2552
  งานแสดงปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบล  
07 ต.ค. 2552
  การประชุมเพื่อหาแนวทางการเปิดตลาดงานวิจัยสู่ภาคเอกชน และหน่วยงานภายนอก  
27 ส.ค. 2552
  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสายฝน จันผกา นักศึกษาปริญญาเอก สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก The Best Doctoral Award  
26 ส.ค. 2552
  ค่ายฝึกการทำวิจัยและการทำผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  
11 ส.ค. 2552
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่องโฟกัสไอออนบีมทางด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี  
23 เม.ย. 2552
  โครงการจัดประชุมวิชาการ Research for Better Life Quality : Symposium on Flow Based Analysis 2009  
27 ก.พ. 2552
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารเทคโนโลยีพลาสมาและลำอนุภาค และมอบที่ทำการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์  
16 ก.พ. 2552
  เทคโนโลยีนาโนวิทยาระดับก้าวหน้า  
05 ม.ค. 2552
  การสัมมนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ระหว่างนักวิจัยไทยกับนักวิจัยสหราชอาณาจักร  
19 ธ.ค. 2551
  คณะวิทยาศาสตร์ร่วมจัดบูทงานวิถีวิจัย "นวัตกรรมเพื่อชีวิต"  
26 พ.ย. 2551
  การประชุมคณะกรรมการประสานงานการวิจัย  
20 ต.ค. 2551
  การประชุมเพื่อเตรียมการขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฎิบัติการและการให้บริการวิชาการ  
06 ส.ค. 2551
  งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์จัดงานประชุมวันนักวิจัย ประจำปี 2551  
22 เม.ย. 2551
  จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Conference on Smart Materials – Smart/Intelligent Materials and Nano Technology (SmartMat-08) & 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials (IWORM2)  
07 มี.ค. 2550
  การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  
08 ธ.ค. 2549
  ภาพบรรยากาศงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2  
18 พ.ค. 2549
  ประมวลภาพพิธีมอบอนุสิทธิบัตรการผลิตลำไยเนื้อสีทองอบแห้งให้จังหวัดลำพูน  
05 เม.ย. 2549
  ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2549 คณะวิทยาศาสตร์  

หมวดภาพ ด้านการผลิตบัณฑิต
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
 
หัวข้อภาพ
     
02 ก.ย. 2554
  สัมมนาทางวิชาการของนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  
31 ส.ค. 2554
  พิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554  
24 ส.ค. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันแนะนำสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2554  
10 ส.ค. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปี 2554  
20 ก.ค. 2554
  โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศสำหรับนักวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
13 ก.ค. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปี 2554  
07 ก.ค. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
06 ก.ค. 2554
  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดสัมมนาวิชาการด้านวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2554  
29 มิ.ย. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
22 มิ.ย. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปี 2554  
15 มิ.ย. 2554
  คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปี 2554  
31 พ.ค. 2554
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554  
30 พ.ค. 2554
  วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554  
26 พ.ค. 2554
  ประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2554  
26 พ.ค. 2554
  พิธีถอดเนคไทและมอบสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ รหัส 53  
21 มี.ค. 2554
  เยี่ยมชมและพบปะศิษย์เก่าและผู้ประกอบการ  
21 มี.ค. 2554
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย อะตอมเกมส์ ครั้งที่ 21 (ศรีนครินทรเกมส์)  
07 มี.ค. 2554
  สัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
09 ก.พ. 2554
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม  
09 ก.พ. 2554
  อบรมระบบการจัดการคุณภาพ ISO  
04 ก.พ. 2554
  สัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์  
02 ก.พ. 2554
  การเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553  
26 ม.ค. 2554
  โครงการแสวงหาข้อมูลประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษา  
24 ม.ค. 2554
  ประมวลภาพการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 และบรรยายกาศ ณ คณะวิทยาศาสตร์  
21 ม.ค. 2554
  ประมวลภาพการถ่ายภาพหมู่และการซ้อมรับปริญญาของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์  
12 ม.ค. 2554
  การเสนอผลงานค้นคว้าแบบอิสระ  
16 พ.ย. 2553
  พิธีมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท กนกสิน เอ๊กปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด  
13 พ.ย. 2553
  การแข่งขัน Sports Day นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553  
01 ก.ย. 2553
  พิธีมอบทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553  
25 ส.ค. 2553
  วันแนะนำสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2553  
07 ส.ค. 2553
  การทดสอบทักษะและความชำนาญในการวิเคราะห์ทางด้านเคมี  
04 ส.ค. 2553
  การเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553  
14 ก.ค. 2553
  การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ "ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว "  
03 ก.ค. 2553
  สัมมนาทางวิชาการและสานสัมพันธ์นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2553  
25 พ.ค. 2553
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553  
24 พ.ค. 2553
  ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553  
26 เม.ย. 2553
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ร่วมสังเกตุการณ์การจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับนานชาติ ครั้งที่ 7  
02 มี.ค. 2553
  สัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะวิทย์ มช.  
02 มี.ค. 2553
  สัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
03 ก.พ. 2553
  โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกงาน  
03 ก.พ. 2553
  กิจกรรมเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2552  
27 ม.ค. 2553
  โครงการอบรมการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ  
30 พ.ย. 2552
  ผศ.ดร.อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ที่สำนักบริการวิชาการ  
12 ต.ค. 2552
  โครงการเตรียมความพร้อมวิชา 207188 (PHYSICS II) ให้แก่นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1  
12 ต.ค. 2552
  โครงการการศึกษาดูโรงงาน หน่วยงานนอกสถานที่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
02 ก.ย. 2552
  พิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552  
26 ส.ค. 2552
  การจัดกิจกรรมวันแนะนำสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2552  
27 มิ.ย. 2552
  ค่ายเคมีสัมพันธ์และคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
24 มิ.ย. 2552
  การสัมมนานักศึกษาฝึกงาน ภาควิชาสถิติ ประจำปี 2552  
20 มิ.ย. 2552
  รวมมิตรคณิตศาสตร์  
03 มิ.ย. 2552
  โครงการฝึกอบรมนักศึกษาช่วยสอนภาควิชาเคมี  
03 มิ.ย. 2552
  อบรมนักศึกษาช่วยสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2552  
29 พ.ค. 2552
  โครงการลูกช้างสีเหลืองปลอดเหล้าเข้าศาสนสถาน  
27 พ.ค. 2552
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552  
26 พ.ค. 2552
  วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552  
22 พ.ค. 2552
  การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  
14 พ.ค. 2552
  การสัมภาษณ์นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552  
19 มี.ค. 2552
  การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 19 อะตอมเกมส์  
02 มี.ค. 2552
  โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
04 ก.พ. 2552
  การเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  
21 ม.ค. 2552
  ประมวลภาพงานรับปริญญาบัตรของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 43  
19 ม.ค. 2552
  งานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 43  
18 พ.ย. 2551
  ต้อนรับคณะกรรมการบริการโครงการ วมว.  
31 ต.ค. 2551
  โครงการ  
13 ต.ค. 2551
  โครงการเยี่ยมชมอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก  
13 ต.ค. 2551
  โครงการพานักศึกษาเยี่ยมชมและดูงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  
19 ก.ย. 2551
  " การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับการพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์"  
06 ก.ย. 2551
  นักเรียนโครงการพิเศษเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  
03 ก.ย. 2551
  กิจกรรมแนะนำสาขาวิชาเอก  
27 ส.ค. 2551
  การพัฒนาบัณฑิตศึกษากับคุณภาพวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ  
23 ก.ค. 2551
  งานบริการการศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2551  
04 มิ.ย. 2551
  ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา สถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 1  
04 มิ.ย. 2551
  อบรมเรื่อง "การเป็นนักศึกษา T.A.ภาควิชาคณิตศาสตร์"  
28 พ.ค. 2551
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551  
27 พ.ค. 2551
  วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551  
14 พ.ค. 2551
  โครงการค่ายฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
06 ก.พ. 2551
  พิธีเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2550  
06 ก.พ. 2551
  การเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551  
01 มิ.ย. 2550
  วันแรกพบคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550  
28 พ.ค. 2550
  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550  
25 พ.ค. 2550
  วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550  
07 ก.พ. 2550
  การเสนอผลงานวิชาการและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
09 ต.ค. 2549
  บริษัทกนกสิน เอ๊กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด จัดพิธีมอบทุนแด่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  
08 มิ.ย. 2549
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2549  
02 มิ.ย. 2549
  วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2549  


หมวดภาพ พัฒนาบุคลากร
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
หัวข้อภาพ
     
27 ก.ค. 2550
  การอบรมเชิงปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ เรื่อง ค้นสารพัดข้อมูลด้วย Google  
20 ก.ค. 2550
  การอบรมเชิงปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ เรื่อง Advance User  
13 ก.ค. 2550
  การอบรมเชิงปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ เรื่อง การบันทึกภาระงานออนไลน์ในระบบ CMU-MIS  
27 มิ.ย. 2550
  การอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดการข่าว/ภาพกิจกรรม  
18 ม.ค. 2548
  โครงการสัมมนาวิทยาศาสตร์เพื่อบูรณาการ บริการวิชาการแก่ชุมชนฯ  
05 ธ.ค. 2547
  การสัมมนา เรื่องการปฏิวัติตนเพื่อองค์กร  
29 ก.ค. 2547
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องBalanced Scorecard สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน/หน่วย  
16 ก.ค. 2547
  การอบรมเรื่องการควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์  
02 ก.ค. 2547
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานงานนโยบายและแผน  
26 มิ.ย. 2547
  การสัมมนาผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน อัตรากำลัง และงบประมาณ  

หมวดภาพ บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
หัวข้อภาพ
     
15 ต.ค. 2552
  รางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น ผศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
06 ธ.ค. 2550
  ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2550  
13 ต.ค. 2550
  ดร.อานนท์ ชัยพานิช ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2550  
14 ส.ค. 2550
  ศาสตราจารย์ ดร.สายสมร ลำยอง ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น จากมูลนิธิส่งเสริมการวิจัยทางด้านเห็ดรา  


หมวดภาพ พัฒนาบุคลากร
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
 
หัวข้อภาพ
     
05 พ.ย. 2548
  การสัมมนาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง ตัวบ่งชี้คุณภาพ(KQI)กับการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ  
19 ม.ค. 2548
  การจัดสัมมนาการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและรายงานตัวบ่งชี้คุณภาพของสำนักงานเลขานุการ  
10 ม.ค. 2548
  งานประชุมบุคลากรประจำปี 2547  
01 ธ.ค. 2547
  The International Conference on Smart Materials (SmartMat-\'04)
23 ส.ค. 2547
  ภาพการบรรยายพิเศษWhy DTU have to teach POPBL  
12 ก.ย. 2546
  การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา : Effective Learning  
14 ก.พ. 2546
  การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา : E-learning เทคโนโลยีที่จำเป็นในการเรียนรู้  
15 ต.ค. 2545
  แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วมระดับบัณฑิตศึกษา  
26 มิ.ย. 2545
  การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  
09 มิ.ย. 2544
  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  

หมวดภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
 
หัวข้อภาพ
     
27 มี.ค. 2550
  ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550  
12 ก.พ. 2550
  การสัมมนาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง\\\"TQA กับการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ\\\"  
08 ก.ค. 2547
  การตรวจเยี่ยมภาควิชาสถิติ  
08 ก.ค. 2547
  การตรวจเยี่ยมสถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
08 ก.ค. 2547
  การตรวจเยี่ยมภาควิชาธรณีวิทยา  
08 ก.ค. 2547
  การตรวจเยี่ยมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
08 ก.ค. 2547
  การตรวจเยี่ยมห้องสมุด
08 ก.ค. 2547
  การตรวจเยี่ยมสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์  
08 ก.ค. 2547
  การตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการของนักศึกษาและห้องปฏิบัติการวิจัย  
08 ก.ค. 2547
  การตรวจเยี่ยมห้องสมุด
07 ก.ค. 2547
  การตรวจเยี่ยมภาควิชาชีววิทยา  
07 ก.ค. 2547
  การตรวจเยี่ยมภาควิชาคณิตศาสตร์  
07 ก.ค. 2547
  การตรวจเยี่ยมภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม  
07 ก.ค. 2547
  การตรวจเยี่ยมภาควิชาฟิสิกส์  

หมวดภาพ อื่นๆ
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
 
หัวข้อภาพ
     
29 มี.ค. 2548
  การตรวจเยี่ยมและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2548  
12 ม.ค. 2548
  การจัดแสดงนิทรรศการ University Fair 2005  
18 ธ.ค. 2547
  ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากร มช. และโฉมหน้านักฟุตบอลของคณะที่คว้ารางวัลชนะเลิศ  
05 ธ.ค. 2547
  ผศ.ชลิฎา นิภารักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมลงนามถวายพระพรและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2547  
18 พ.ย. 2547
  หน่วยไอทีจัดอบรมโปรแกรมระบบการเบิกวัสดุออนไลน์ รอบที่ 2 และ 3 สำหรับหน่วยงานในสำนักงานและผู้รับผิดชอบในการเบิกวีสดุทุกภาควิชา  
17 พ.ย. 2547
  หน่วยไอทีจัดอบรมโปรแกรมระบบการเบิกวัสดุออนไลน์ รอบที่ 1 สำหรับบุคลากรหน่วยพัสดุ  
15 พ.ย. 2547
  รศ.ปรีชา ล่ามช้าง หัวหน้าภาควิชาสถิติ ต้อนรับและบรรยายแก่นักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เชียงราย ที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการเรียนการสอน  
10 พ.ย. 2547
  รศ.บุญรัษา สุนทรธรรม คณบดี นำคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ไปร่วมแสดงความยินดีแด่ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
09 พ.ย. 2547
  รศ.บุญรัษา สุนทรธรรม คณบดี นำคณะผู้บริหารมอบกระเช้าดอกไม้แด่ ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งครบวาระ  
29 ต.ค. 2547
  คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2547ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
20 ต.ค. 2547
  สานสัมพันธ์ 40 ปี วิทย์ มช.  

หมวดภาพ
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
 
หัวข้อภาพ
     
26 พ.ย. 2547
  คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนา เรื่องโครงการเรียนล่วงหน้าในภาคเหนือ เพื่อระดมความคิดเห็นและหาแนวทางการพัฒนาโครงการ  
19 พ.ย. 2547
  งานสัมมนาคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มช. โดย รศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  
23 ต.ค. 2547
  รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองศรี วัฒเนสก์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติของคณะวิทยาศาสตร์ ณ กรุงปักกิ่ง  

หมวดภาพ แขกเยี่ยมชม/ความร่วมมือทางวิชาการ
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
 
หัวข้อภาพ
     
12 ม.ค. 2548
  Prof.Dr.Jean-Paul Jay-Gerin และคณะ เข้าพบคณบดี  
11 ม.ค. 2548
  คณะกรรมาธิการคมนาคมวุฒิสภา มาศึกษาดูงาน หอดูดาวสิรินธร  
23 ธ.ค. 2547
  ดร.สันติชัย ชีวสุทธิศิลป์ หัวหน้าเครือข่ายกิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด มช. เข้าเยี่ยมคารวะ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม คณบดี  
15 ธ.ค. 2547
  ศ.เคิร์ท วุทริช นักวิทยาศาสตร์โนเบลสาขาเคมีปี 2545 แสดงปาฐกถาพิเศษโครงสร้างโมเลกุลแห่งชีวิตผลกระทบต่อการวิจัยด้านชีวแพทย์ยุคใหม่  
13 ธ.ค. 2547
  ศ.โกลด โคเฮน-ทันนุกจิ นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี 1997 แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การจัดแจงอะตอมด้วยแสง  
13 ธ.ค. 2547
  รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เยี่ยมชมคณะในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
02 ธ.ค. 2547
  Prof. Anthong K Cheetham. UC Santa Barbara เข้าพบคณบดีเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย  
22 พ.ย. 2547
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์ ภาคเหนือ โครงการสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน และอาคาร Think Earth - Think Sky  
21 พ.ย. 2547
  รศ.บุญรัษา สุนทรธรรม คณบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมศูนย์วิจัยนิวตรอนพลังงานสูง คณะวิทยาศาสตร์ มช.  

หมวดภาพ บริการวิชาการแก่ชุมชน
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
 
หัวข้อภาพ
     
24 ธ.ค. 2547
  คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาเชิงประชุม เรื่อง เสวนา 3 หน่วยงาน สาน 3 มิติ สู่ GFMIS โดยมีบุคลากรหน่วยพัสดุ หน่วยการเงินและบัญชี และงานนโยบายและแผน  
17 ธ.ค. 2547
  ผศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณปิยภรณ์ หล้ากิ่ง หัวหน่าฝ่ายIT นำทีมคณะฯติวเข้มระบบ e-office  

หมวดภาพ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
 
หัวข้อภาพ
     
07 ม.ค. 2548
  งานเลี้ยงขึ้นปีใหม่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์  
06 ม.ค. 2548
  พิธีทำบุญคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2547  
06 ม.ค. 2548
  งานเลี้ยงขึ้นปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์  

หมวดภาพ ด้านการผลิตบัณฑิต
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
 
หัวข้อภาพ
     
12 ก.ย. 2550
  การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษาที่เข้าสาขาวิชาเอก คณะวิทยาศาสตร์  
22 ส.ค. 2550
  การจัดกิจกรรมสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2550  
09 มิ.ย. 2550
  สัมมนามิติใหม่ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา  


หมวดภาพ พัฒนาบุคลากร
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
 
หัวข้อภาพ
     
18 พ.ค. 2548
  การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Vanadium Redox Battery  
05 ม.ค. 2548
  การปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ฌอง-มารี เลห์น  

หมวดภาพ อื่นๆ
วัน/ช่วงจัดกิจกรรม
 
หัวข้อภาพ
     
30 ก.ย. 2548
  คณะวิทยาศาสตร์บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  
28 ก.ย. 2548
  พิธีมอบทุนสนับสนุนการวิจัย  
16 มี.ค. 2548
  Nobel Lecture: Prof. Peter Agre  
28 ม.ค. 2548
  Cocktail Party: Prof. Gary D. Christian